INFORMACJA
Dodane przez Admin dnia Styczeń 30 2018 19:38:05


Dnia 26.01.2018r. w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się Walne Zebranie Delegatów Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” PEC Katowice.
W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Komisji Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” PEC Katowice w kadencji 2018-2022 następujące osoby:

Tadeusz Nowak – Przewodniczący
Justyna Latos – z-ca Przewodniczącego
Waldemar Wiewiór – z-ca Przewodniczącego
Józef Polakiewicz - z-ca Przewodniczącego
Adam Rutkowski - z-ca Przewodniczącego
Halina Gruchała – Sekretarz
Grażyna Węglińska – Skarbnik
Danuta Kawalska – Członek
Jarosław Nowak – Członek
Bogdan Olejnik – Członek
Bogdan Surlas – Członek
Rafał Pinda – Członek
Julian Wolan – Członek
Piotr Rugała – Członek
Jan Leszczyniak – Członek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Ewa Maicherczyk – Przewodnicząca
Małgorzata Bieńko – Sekretarz
Maciej Rudakowski – Członek
Henryk Szmajduch – Członek
Ireneusz Walter – Członek