Radę Społeczna
Dodane przez Admin dnia Styczeń 12 2017 20:22:14


Pod koniec 2016r. związkowcy z poszczególnych obszarów Grupy Tauron wybrali nową Radę Społeczną na 4 letnią kadencję. W skład Prezydium weszli:
Waldemar Sopata - przewodniczący (NSZZ "Solidarność")
Maciej Bochenek
Zbigniew Dykowski
Mirosław Brzuśnian
Józef Król
Krzysztof Kisielewski
Prezydium skierowało w dniu 28 listopada pismo do nowego Prezesa Zarządu TAURON PE pismo, w którym związki zawodowe zażądały wstrzymania :
- likwidacji stanowisk pracy i transferów pracowników do spółek-córek oraz do podmiotów zewnętrznych,
- wyzbywania się kolejnych zakresów robót w poszczególnych obszarach spółek Grupy,
- centralizacji usług wspólnych HR w Grupie TAURON.
Rada Społeczna domaga się ponadto:
-uregulowania i wprowadzenie jednolitych zasad wynagradzania oraz kwestii zatrudnienia w TOK
-przeprowadzenia audytów w Grupie, ponieważ dotychczasowe doświadczenia wykazały, że restrukturyzacje doprowadziły do wzrostu kosztów spółek.