Strona główna  Poniedziałek, 23 Kwiecień 2018 04:04
Nawigacja
Aktualności
WYBORY 2018
Czym jest Związek
Dlaczego Solidarność
Władze
Delegaci
Nasz Statut

Galeria
Polecamy
Humor

Kontakt
Spółki Tauron Ciepło i Enpower Service będą połączone
Wiadomości dla Gości strony

Walne zgromadzenie spółki Tauron Ciepło zdecydowało we wtorek o przejęciu tej firmy przez inną spółkę z grupy Tauron - Enpower Service. Uchwale sprzeciwiają się drobni akcjonariusze, których pełnomocnik zapowiedział zaskarżenie decyzji walnego do sądu.

Aby zabezpieczyć interesy drobnych akcjonariuszy - głównie pracowników - zdecydowano o możliwości przymusowego odkupu ich akcji przez większościowego akcjonariusza - Tauron Polska Energia. Nie zadowoliło to jednak przeciwników połączenia.

"Treść uchwały została sformułowana w taki sposób, aby dać możliwość akcjonariuszom mniejszościowym skorzystania z prawa przymusowego odkupu" - poinformował PAP rzecznik spółki Tauron Ciepło Marek Sztuka.

Połączenie firm i przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością budzi sprzeciw działających w firmie związków zawodowych oraz drobnych akcjonariuszy. Jednym z argumentów przeciwko tym zmianom było to, że w spółce akcyjnej możliwy jest przymusowy wykup akcji w sytuacji, gdy większościowy akcjonariusz (Tauron Polska Energia) ma 95 proc. wszystkich akcji spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawo nie przewiduje takiego rozwiązania. Akcjonariusze wskazywali, że z czasem ich akcje mogą stać się bezwartościowe. Jednak dopuszczenie możliwości przymusowego odkupu nie rozwiało wątpliwości drobnych akcjonariuszy.

"Postępowanie większościowego akcjonariusza, czyli spółki Tauron Polska Energia, który wbrew interesom drobnych akcjonariuszy przeforsował uchwałę (o przejęciu spółki - PAP), musi zostać zbadane przez sąd. W mojej ocenie prawa drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników zakładów wchodzących w skład Tauron Ciepło, zostały naruszone. Dlatego sprawą powinien zająć się niezależny arbiter, czyli właśnie sąd" - powiedział po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia pełnomocnik drobnych akcjonariuszy Piotr Wujec.

Według niego jeszcze przed dniem podjęcia uchwały o przejęciu i przekształceniu spółki, większościowy właściciel stał się posiadaczem ponad 95 proc. akcji Tauron Ciepło, o czym poinformowano dopiero podczas obrad walnego. "Tymczasem fakt, że Tauron Polska Energia stał się posiadaczem ponad 95 proc. akcji Tauron Ciepło oznacza, że przekształcenie jest bezprzedmiotowe, bo - według zapowiedzi - jednym z jego zasadniczych celów było wejście do grupy podatkowej Tauron (jest to już możliwe - PAP), czyli obniżenie kosztów" – ocenił Wujec.

Na mocy wtorkowej uchwały spółka Enpower Service ma przejąć Tauron Ciepło; po połączeniu firma ma działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rzecznik spółki Tauron Ciepło Marek Sztuka przypomniał, że działania związane z włączeniem tej spółki do podmiotu należącego w 100 proc. do Tauron Polska Energia wynikają z realizacji programu reorganizacji spółek grupy, służącego optymalizacji działania. Podkreślił, że pracownicy (wśród nich jest wielu akcjonariuszy firmy) nie tracą na zmianach.

"Realizowany proces połączenia przewiduje, iż udziały emisji połączeniowej zostaną przyznane obecnym akcjonariuszom Tauron Ciepło. Zakłada się, iż w dniu zarejestrowania połączenia akcjonariusze Tauron Ciepło staną się wspólnikami Enpower Service bez obowiązku obejmowania oraz opłacania udziałów emisji połączeniowej" - wskazał rzecznik. Zapewnił, że udziałowcy nie będą pozbawieni swoich praw wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych, zachowają więc np. prawo do wypłaty dywidendy.

Natomiast zdaniem związkowców przekształcenie może otworzyć pracodawcy drogę do pozbawienia pracowników ich dotychczasowych uprawnień, wynikających z porozumień społecznych i zakładowych układów zbiorowych. Po przejęciu wszystkich pracowników przez nowy podmiot ich dotychczasowe uprawnienia będą obowiązywać jeszcze przez rok. Potem przepisy pozwalają pracodawcy na przedstawienie nowych - według związkowców prawdopodobnie gorszych - warunków płacy i pracy, jeżeli nie będzie wynegocjowany nowy układ zbiorowy.

Rzecznik spółki powiedział, że obecnie w Tauron Ciepło obowiązuje kilka różnych układów zbiorowych pracy. "Zarząd Tauron Ciepło negocjuje obecnie nowe brzmienie tego dokumentu w celu ujednolicenia wewnątrzzakładowego prawa pracy" - dodał Sztuka, zapewniając, że wszystkie kwestie związane z projektami i działaniami reorganizacyjnymi są na bieżąco omawiane z przedstawicielami strony społecznej, a pracownicy są bezpośrednio informowani o zmianach.

Drobni akcjonariusze spółki to przede wszystkim pracownicy firm wchodzących obecnie w skład Tauron Ciepło. W trakcie przekształceń związanych z tworzeniem tej spółki z kilku mniejszych zakładów ciepłowniczych nabywali oni akcje firmy lub otrzymywali je w formie rekompensat. Teraz - mimo możliwości przymusowego wykupu - obawiają się, że po przekształceniu spółki ich akcje staną się bezwartościowe. Problem dotyczy kilkuset pracowników zakładów ciepłowniczych z Dąbrowy Górniczej, Katowic i Tychów.

Podczas walnego pełnomocnik drobnych akcjonariuszy pytał m.in. o kwestie przejęcia odpowiednich koncesji przez nowy podmiot, czyli spółkę Enpower Service. "Okazało się, że nie wszystkie wymagane prawem koncesji posiadane przez Tauron Ciepło przechodzą automatycznie na spółkę przejmującą, czyli Enpower Service. To może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, czyli - mówiąc wprost - dla bezpieczeństwa dostaw ciepła dla tysięcy klientów spółki" - ocenił Wujec.

Mimo że główny punktem wtorkowego walnego zgromadzenia spółki była uchwała o przejęciu i przekształceniu spółki Tauron Ciepło, zgromadzenie nie zostało formalnie zakończone - ogłoszono w nim przerwę do 9 stycznia.

Należąca do grupy energetycznej Tauron spółka Tauron Ciepło zatrudnia ok. 1,8 tys. osób. W skład spółki wchodzą dawne samodzielne firmy ciepłownicze: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.
(PAP)

Źródło: www.dziennikzachodni.pl
Przekształcenie spółki Tauron Ciepło - w ostatnim dniu roku
Wiadomości dla Gości strony

Planowane przekształcenie firmy Tauron Ciepło, która ma być przejęta przez inny podmiot grupy Tauron i zmieniona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ma nastąpić w ostatnim dniu tego roku - wynika z planu zwołanego na 31 grudnia walnego zgromadzenia spółki.
Pierwotnie zmiany, kwestionowane przez związki zawodowe i grupę drobnych akcjonariuszy, miały być przeprowadzone w miniony poniedziałek. Walne zgromadzenie zostało wówczas przerwane do czwartku, jednak także w czwartek decyzja w tej sprawie nie zapadła. Termin kolejnego, nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wyznaczono na ostatni dzień roku.
Przedstawiciele zarządu Tauron Ciepło wyjaśniają, że przygotowywane zmiany wynikają z potrzeby optymalizacji działania "obszaru Ciepło w grupie Tauron", a pracownicy "nie odczują skutków zmian formalno-prawnych". Związkowcy boją się jednak pogorszenia warunków pracy i płacy, a drobni akcjonariusze tego, że posiadane przez nich akcje stracą wartość.
Chodzi o planowane przejęcie spółki Tauron Ciepło przez inną spółkę Taurona - Enpower Service - oraz przekształcenie Tauronu Ciepło w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pełnomocnik drobnych akcjonariuszy Piotr Wujec uważa, że istnieje szereg podstaw, aby zaskarżyć postępowanie zarządu Tauron Ciepło w tej sprawie. Wujec złożył do protokołu zażalenie związane m.in. z uchybieniami, które - jego zdaniem - wskazują na dyskryminację drobnych akcjonariuszy. Chodzi głównie o to, że zarząd jest zobowiązany do przedstawienia drobnym akcjonariuszom przyczyn i celów przekształcenia.
Akcjonariusze, których reprezentuje Wujec, to przede wszystkim pracownicy firm wchodzących obecnie w skład Tauron Ciepło. W trakcie przekształceń związanych z tworzeniem tej spółki z kilku mniejszych zakładów ciepłowniczych nabywali oni akcje firmy lub otrzymywali je w formie rekompensat. Teraz obawiają się, że po przekształceniu spółki ich akcje staną się bezwartościowe. Problem dotyczy kilkuset pracowników zakładów ciepłowniczych z Dąbrowy Górniczej, Katowic i Tychów.
Pracodawca odniósł się do zarzutów związkowców w połowie listopada, tłumacząc, że "działania związane z włączeniem spółki Tauron Ciepło do podmiotu należącego w 100 proc. do Tauron Polska Energia wynikają z potrzeby optymalizacji funkcjonowania obszaru Ciepło w grupie Tauron". Zarząd zapewnia, że pracownicy "nie odczują skutków zmian formalno-prawnych", wskazując przy tym, że obecnie negocjowane jest nowe brzmienie układu zbiorowego "w celu ujednolicenia wewnątrzzakładowego prawa pracy".
Natomiast zdaniem związków przekształcenie może otworzyć pracodawcy drogę do pozbawienia pracowników ich dotychczasowych uprawnień, wynikających z porozumień społecznych i zakładowych układów zbiorowych. Po przejęciu wszystkich pracowników przez nowy podmiot ich dotychczasowe uprawnienia będą obowiązywać jeszcze przez rok. Potem przepisy pozwalają pracodawcy na przedstawienie nowych warunków płacy i pracy, jeżeli nie będzie wynegocjowany nowy układ zbiorowy.

Należąca do grupy energetycznej Tauron spółka Tauron Ciepło zatrudnia ok. 1,8 tys. osób. W skład spółki wchodzą dawne samodzielne firmy ciepłownicze: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.
Informacje
Wiadomości dla Gości strony Poniżej odnośnik do artykułu Janusza Szewczaka głównego ekonomisty SKOK pt. ”Kłamstwo stało się metodą rządzenia"


Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 r. posłanki Ewy Malik dotyczące przejęcia TAURON Ciepło S.A. przez spółkę Enpower

PODZIĘKOWANIA
Wiadomości dla Gości strony
DOŚĆ LECEWAŻENIA SPOŁECZEŃSTWA

PODZIĘKOWANIE

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Tauron Ciepło dziękuje wszystkim biorącym udział w manifestacji pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa” w Warszawie w dniach 11-14.09.2013 r.


„Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa, jest bierność dobrych ludzi”
Edmund Burke

OŚWIADCZENIE
Wiadomości dla Gości strony

Oświadczenie przewodniczącego Piotra Dudy w sprawie SMS dot. udziału PiS w dniach protestu

W związku z licznymi komentarzami i pytaniami dotyczącymi sms-a wysłanego do członków PiS, a także wypowiedziami rzecznika tej partii informuję:

· Na wrześniowe dni protestu organizowane przez związki zawodowe do żadnej z partii politycznych nie były wysyłane żadne zaproszenia. A więc teza rzecznika PiS o zaproszeniu SLD, czy tym bardziej Ruchu Palikota (którego zresztą „Solidarność” nie traktuje jako poważnego partnera) i to w sytuacji, gdy PiS również takiego zaproszenia nie otrzymał, jest nieprawdziwa.

· Wspólnie z pozostałymi centralami związkowymi przyjęliśmy formułę otwartą, zapraszając do udziału każdego, kto popiera nasze postulaty. Zgłosiło się do nas wiele środowisk, organizacji społecznych, inicjatyw obywatelskich, także i partii politycznych. Dlatego od 11-13 września, a w sposób szczególny w piątek na scenie przed Sejmem RP, przewidzieliśmy dla każdej z tych grup możliwość zaprezentowania swojej obecności i swoich postulatów.

· Sobota, 14 września to dzień społeczny i dlatego, zgodnie z decyzją międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego, na scenie głównej na Placu Zamkowym przewidziane są wyłącznie wystąpienia związkowo-społeczne. W tym dniu nie przewidujemy wystąpień polityków.

Zwracam uwagę rzecznikowi PiS, że nie może znać naszych ustaleń, gdyż nie jest członkiem międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego. Tym bardziej jestem zdziwiony jego wypowiedziami. Co więcej, nie znam celu publikowania tego typu treści, ale jednego jestem pewien, że nie pozwolimy żadnym politykom, aby zepsuli nasze dni protestu. Tym bardziej że liczymy przede wszystkim na siebie.

Jednocześnie zwracam się z wnioskiem do kierownictwa Klubu Parlamentarnego PiS, aby w trakcie ogólnopolskich dni protestu w Warszawie w dniach 11-14 września, klub PiS złożył do laski marszałkowskiej swój projekt zmian w ustawie o referendum ogólnokrajowym. Będzie to najlepszy sposób politycznego wsparcia naszej obywatelskiej akcji.

Jeszcze raz ponawiam apel do wszystkich, także do członków i sympatyków PiS, którym bliski jest postulat zmiany obecnej władzy - władzy, która jest antyspołeczna, antypracownicza i antyobywatelska: Chodźcie z nami - czas na zmiany. 14 września to nasza wielka szansa.

Piotr Duda
APEL
Wiadomości dla Gości strony

Poniżej apel Prezydium Rady Społecznej Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia SA do załogi dotyczący Ogólnopolskich Dni Protestu organizowanych w dniach 11 - 14 września 2013 roku.
CDO24 nowa oferta
Wiadomości dla Gości strony

W obecnych czasach coraz więcej osób potrzebuje pomocy lub konsultacji prawnych, dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu Naszych usług.

Pragniemy zapoznać Was z najnowszą ofertą Pakietów CDO24. Do naszych standardowych usług dla wszystkich Naszych dotychczasowych klientów dołączamy bezpłatnie CDO Moto-Bezpłatne samochody zastępcze. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej prezentacji.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony prawnej CDO24 i jej zakresu można uzyskać w siedzibie Związku lub dzwoniąc na infolinię podaną na karcie CDO24.

Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Wiadomości dla Gości strony

W porozumieniu podpisanym w dniu 23.05.2013 r. pomiędzy Zarządem Tauron Polska Energia S.A. a Radą Społeczną w sprawie kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy Tauron na rok 2013 , Zarząd Tauron Ciepło został zobligowany do podjęcia rozmów ze Stroną Społeczną w temacie wzrostu wynagrodzeń w firmie. W dniu 06.06.2013 r. wyznaczony został termin spotkania w wyżej wymienionym temacie. Niestety z uwagi na to, że Pracodawca nie przekazał Stronie Społecznej w wyznaczonym terminie materiałów niezbędnych do podjęcia negocjacji, wyznaczono termin kolejnego spotkania na 13-14 czerwca 2013 roku.
TWINPIGS 2013
Wiadomości dla Gości strony


TWINPIGS

Każdy związkowiec Solidarności może zakupić bilety
w cenie 26 zł od osoby

(cena biletu w kasie - 39,99 zł)
do wykorzystania w sezonie letnim 2013

OFERTA TWINPIGS

Miasteczko Westernowe Twinpigs to nie tylko kowbojskie miasteczko, ale przede wszystkim park rozrywki. Dzięki licznym atrakcjom rozrywkowo-naukowym, każdy będzie mógł przenieść się w świat Dzikiego Zachodu i westernowych przygód, wypełniony rozrywką na miarę XXI wieku. Pojedynki rewolwerowców, napady na bank, rodeo, Desperados, Kula Parowa i Karuzela Trapera to tylko nieliczne atrakcje, jakie są dostępne dla odwiedzających.

TWINPIGS

www.twinpigs.eu

Bilety można zamawiać w biurze NSZZ „Solidarność”

Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Wiadomości dla Gości strony

Poniżej treść porozumienia TAURON Polska Energia S.A. z Radą Społeczną Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych w 2013 roku.
Informacja dla załogi
Wiadomości dla Gości strony

W dniu 14.05.2013 roku odbyło się spotkanie, na którym ustalono zapisy porozumienia w sprawie nie wypowiadania warunków pracy i płacy pracownikom byłej EC Nowa. Pragniemy przypomnieć, ze w kwietniu 2012 roku Tauron Ciepło przejęło zakład EC Nowa a pracownicy stali się pracownikami Tauron Ciepło na zasadach art. 23’. Po upływie roku Zarząd ustnie zobowiązał się nie wypowiadać warunków płacy i pracy dla tych pracowników pomimo, że miał takie prawo. Zobowiązanie to po wielu rozmowach i negocjacjach zostanie potwierdzone podpisanym porozumieniem gwarantującym to zobowiązanie do dnia 31.03.2014 roku.

Aktualnie trwają prace nad wypracowaniem nowego ZUZP, który będzie obejmował wszystkich pracowników Tauron Ciepło. Mamy nadzieję, że zapisy w nim zawarte ujednolicą i uproszczą zapisy dotychczas obowiązujących ZUZPów w spółce. To bardzo trudne zadanie z uwagi na różnorodność zapisów dotychczas obowiązujących.

NSZZ „Solidarność” wypracowała propozycję ZUZP i na początku roku wezwała zarówno pracodawcę jak i pozostałe związki zawodowe działające w firmie do rokowań. Wszystkie związki zawodowe po zapoznaniu się z tą propozycją utożsamiły się z tym projektem co za tym idzie przyjęły ten projekt jako wspólny.

Pracodawca rozpoczął rozmowy, które zostały jednak zawieszone do czasu spisania porozumienia w sprawie gwarancji nie wypowiadania warunków płacy i pracy dla pracowników byłej EC Nowa, o którym wcześniej wspominaliśmy. Rozmowy zostaną wznowione w momencie podpisania wypracowanego porozumienia.

W lutym NSZZ „Solidarność” wezwała pracodawcę do rozmów w temacie między innymi wzrostu wynagrodzeń pracowników w roku 2013. Niestety do dnia dzisiejszego pracodawca nie podjął rokowań tłumacząc się, że czeka na rezultaty prac Rady Społecznej, która wypracowuje porozumienie ramowe dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich spółek w Tauronie Polska Energia podobnie jak w latach w 2011-2012.
Strona 6 z 7 << < 3 4 5 6 7 >
Kalendarz
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie