Strona główna  Niedziela, 24 Czerwiec 2018 23:56
Nawigacja
Aktualności
WYBORY 2018
Czym jest Związek
Dlaczego Solidarność
Władze
Delegaci
Nasz Statut

Galeria
Polecamy
Humor

Kontakt
PODZIĘKOWANIA
Wiadomości dla Gości strony
DOŚĆ LECEWAŻENIA SPOŁECZEŃSTWA

PODZIĘKOWANIE

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Tauron Ciepło dziękuje wszystkim biorącym udział w manifestacji pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa” w Warszawie w dniach 11-14.09.2013 r.


„Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa, jest bierność dobrych ludzi”
Edmund Burke

OŚWIADCZENIE
Wiadomości dla Gości strony

Oświadczenie przewodniczącego Piotra Dudy w sprawie SMS dot. udziału PiS w dniach protestu

W związku z licznymi komentarzami i pytaniami dotyczącymi sms-a wysłanego do członków PiS, a także wypowiedziami rzecznika tej partii informuję:

· Na wrześniowe dni protestu organizowane przez związki zawodowe do żadnej z partii politycznych nie były wysyłane żadne zaproszenia. A więc teza rzecznika PiS o zaproszeniu SLD, czy tym bardziej Ruchu Palikota (którego zresztą „Solidarność” nie traktuje jako poważnego partnera) i to w sytuacji, gdy PiS również takiego zaproszenia nie otrzymał, jest nieprawdziwa.

· Wspólnie z pozostałymi centralami związkowymi przyjęliśmy formułę otwartą, zapraszając do udziału każdego, kto popiera nasze postulaty. Zgłosiło się do nas wiele środowisk, organizacji społecznych, inicjatyw obywatelskich, także i partii politycznych. Dlatego od 11-13 września, a w sposób szczególny w piątek na scenie przed Sejmem RP, przewidzieliśmy dla każdej z tych grup możliwość zaprezentowania swojej obecności i swoich postulatów.

· Sobota, 14 września to dzień społeczny i dlatego, zgodnie z decyzją międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego, na scenie głównej na Placu Zamkowym przewidziane są wyłącznie wystąpienia związkowo-społeczne. W tym dniu nie przewidujemy wystąpień polityków.

Zwracam uwagę rzecznikowi PiS, że nie może znać naszych ustaleń, gdyż nie jest członkiem międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego. Tym bardziej jestem zdziwiony jego wypowiedziami. Co więcej, nie znam celu publikowania tego typu treści, ale jednego jestem pewien, że nie pozwolimy żadnym politykom, aby zepsuli nasze dni protestu. Tym bardziej że liczymy przede wszystkim na siebie.

Jednocześnie zwracam się z wnioskiem do kierownictwa Klubu Parlamentarnego PiS, aby w trakcie ogólnopolskich dni protestu w Warszawie w dniach 11-14 września, klub PiS złożył do laski marszałkowskiej swój projekt zmian w ustawie o referendum ogólnokrajowym. Będzie to najlepszy sposób politycznego wsparcia naszej obywatelskiej akcji.

Jeszcze raz ponawiam apel do wszystkich, także do członków i sympatyków PiS, którym bliski jest postulat zmiany obecnej władzy - władzy, która jest antyspołeczna, antypracownicza i antyobywatelska: Chodźcie z nami - czas na zmiany. 14 września to nasza wielka szansa.

Piotr Duda
APEL
Wiadomości dla Gości strony

Poniżej apel Prezydium Rady Społecznej Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia SA do załogi dotyczący Ogólnopolskich Dni Protestu organizowanych w dniach 11 - 14 września 2013 roku.
CDO24 nowa oferta
Wiadomości dla Gości strony

W obecnych czasach coraz więcej osób potrzebuje pomocy lub konsultacji prawnych, dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu Naszych usług.

Pragniemy zapoznać Was z najnowszą ofertą Pakietów CDO24. Do naszych standardowych usług dla wszystkich Naszych dotychczasowych klientów dołączamy bezpłatnie CDO Moto-Bezpłatne samochody zastępcze. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej prezentacji.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony prawnej CDO24 i jej zakresu można uzyskać w siedzibie Związku lub dzwoniąc na infolinię podaną na karcie CDO24.

Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Wiadomości dla Gości strony

W porozumieniu podpisanym w dniu 23.05.2013 r. pomiędzy Zarządem Tauron Polska Energia S.A. a Radą Społeczną w sprawie kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy Tauron na rok 2013 , Zarząd Tauron Ciepło został zobligowany do podjęcia rozmów ze Stroną Społeczną w temacie wzrostu wynagrodzeń w firmie. W dniu 06.06.2013 r. wyznaczony został termin spotkania w wyżej wymienionym temacie. Niestety z uwagi na to, że Pracodawca nie przekazał Stronie Społecznej w wyznaczonym terminie materiałów niezbędnych do podjęcia negocjacji, wyznaczono termin kolejnego spotkania na 13-14 czerwca 2013 roku.
TWINPIGS 2013
Wiadomości dla Gości strony


TWINPIGS

Każdy związkowiec Solidarności może zakupić bilety
w cenie 26 zł od osoby

(cena biletu w kasie - 39,99 zł)
do wykorzystania w sezonie letnim 2013

OFERTA TWINPIGS

Miasteczko Westernowe Twinpigs to nie tylko kowbojskie miasteczko, ale przede wszystkim park rozrywki. Dzięki licznym atrakcjom rozrywkowo-naukowym, każdy będzie mógł przenieść się w świat Dzikiego Zachodu i westernowych przygód, wypełniony rozrywką na miarę XXI wieku. Pojedynki rewolwerowców, napady na bank, rodeo, Desperados, Kula Parowa i Karuzela Trapera to tylko nieliczne atrakcje, jakie są dostępne dla odwiedzających.

TWINPIGS

www.twinpigs.eu

Bilety można zamawiać w biurze NSZZ „Solidarność”

Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Wiadomości dla Gości strony

Poniżej treść porozumienia TAURON Polska Energia S.A. z Radą Społeczną Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych w 2013 roku.
Informacja dla załogi
Wiadomości dla Gości strony

W dniu 14.05.2013 roku odbyło się spotkanie, na którym ustalono zapisy porozumienia w sprawie nie wypowiadania warunków pracy i płacy pracownikom byłej EC Nowa. Pragniemy przypomnieć, ze w kwietniu 2012 roku Tauron Ciepło przejęło zakład EC Nowa a pracownicy stali się pracownikami Tauron Ciepło na zasadach art. 23’. Po upływie roku Zarząd ustnie zobowiązał się nie wypowiadać warunków płacy i pracy dla tych pracowników pomimo, że miał takie prawo. Zobowiązanie to po wielu rozmowach i negocjacjach zostanie potwierdzone podpisanym porozumieniem gwarantującym to zobowiązanie do dnia 31.03.2014 roku.

Aktualnie trwają prace nad wypracowaniem nowego ZUZP, który będzie obejmował wszystkich pracowników Tauron Ciepło. Mamy nadzieję, że zapisy w nim zawarte ujednolicą i uproszczą zapisy dotychczas obowiązujących ZUZPów w spółce. To bardzo trudne zadanie z uwagi na różnorodność zapisów dotychczas obowiązujących.

NSZZ „Solidarność” wypracowała propozycję ZUZP i na początku roku wezwała zarówno pracodawcę jak i pozostałe związki zawodowe działające w firmie do rokowań. Wszystkie związki zawodowe po zapoznaniu się z tą propozycją utożsamiły się z tym projektem co za tym idzie przyjęły ten projekt jako wspólny.

Pracodawca rozpoczął rozmowy, które zostały jednak zawieszone do czasu spisania porozumienia w sprawie gwarancji nie wypowiadania warunków płacy i pracy dla pracowników byłej EC Nowa, o którym wcześniej wspominaliśmy. Rozmowy zostaną wznowione w momencie podpisania wypracowanego porozumienia.

W lutym NSZZ „Solidarność” wezwała pracodawcę do rozmów w temacie między innymi wzrostu wynagrodzeń pracowników w roku 2013. Niestety do dnia dzisiejszego pracodawca nie podjął rokowań tłumacząc się, że czeka na rezultaty prac Rady Społecznej, która wypracowuje porozumienie ramowe dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich spółek w Tauronie Polska Energia podobnie jak w latach w 2011-2012.
Strajk solidarnościowy w regionie
Wiadomości dla Gości strony


26 marca odbędzie się solidarnościowy strajk generalny w naszym regionie. Akcja zostanie przeprowadzona pomiędzy godziną 6.00 a 10.00. Taką decyzję podjął w czwartek Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy po fiasku rozmów z delegacją rządową. Jednocześnie MKPS zadeklarował gotowość zawieszenia akcji strajkowej, jeśli rząd wycofa się z niekorzystnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy.
Podsumowanie akcji referendalnej w regionie
Wiadomości dla Gości strony

W referendum w sprawie solidarnościowego strajku generalnego w regionie wzięło udział 146 tysięcy 800 pracowników w blisko 600 zakładach. Za strajkiem opowiedziało się około 95 proc. głosujących - poinformował Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności podczas konferencji prasowej Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego podsumowującej wyniki akcji referendalnej. - Frekwencja w niektórych zakładach była bardzo wysoka, sięgała nawet 70, 80 proc. i na przykład w porównaniu z frekwencją z wyborach parlamentarnych była dużo wyższa. To pokazuje, że w tej chwili ludzie mają zdecydowanie większe zaufanie do organizacji społecznych, do związków zawodowych. Zdecydowanie bardziej interesuje ich to, co dzieje się w tej chwili i to, co może się dziać w niedalekiej przyszłości, niż to, o czym mówią politycy i celebryci - podkreślił Dominik Kolorz.

Przedstawiciele MKPS podziękowali pracownikom za liczny udział w referendum. - Wyraźnie widać, że na Śląsku pracownicy i ludzie powrócili do wspaniałej idei Solidarności. Cała akcja regionalna przeprowadzana jest pod hasłem „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” - przypomniał szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Członkowie komitetu podsumowali też przebieg rozmów w trójstronnych zespołach roboczych powołanych po styczniowym spotkaniu z delegacją rządową z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim na czele. 14 marca w Katowicach dojdzie do ponownego spotkania przedstawicieli rządu z MKPS i pracodawcami, aby podsumować wyniki tych pracy.

Więcej informacji na solidarnosckatowice.pl
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy TAURON CIEPŁO S.A.
Wiadomości dla Gości strony

W lutym ruszyły rozmowy mające na celu ujednolicenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Tauron Ciepło S.A. NSZZ Solidarność przygotowała projekt ujednoliconego ZUZP i wezwała pracodawcę do rozpoczęcia rozmów. Podpisane zostało porozumienie z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi w Tauron Ciepło, w którym oficjalnie zaakceptowano projekt Solidarności jako projekt całej strony społecznej. Teraz ruch jest po stronie pracodawcy. W spółce obowiązują jeszcze porozumienia socjalne lub układy zbiorowe z czasów, kiedy były one odrębnymi przedsiębiorstwami, niemniej obowiązują one czasowo. Np. już w kwietniu kończy się się termin obowiązywania układu zbiorowego EC Nowa. Solidarność zaproponowała pracodawcy podpisanie porozumienia, w którym zobowiązałby się respektować zapisy dotyczące wynagradzania pracowników byłego zakładu EC Nowa do czasu wypracowania i podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jednak do tej pory pracodawca nie odpowiedział na tą propozycję.
Strona 6 z 7 << < 3 4 5 6 7 >
Kalendarz
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie