Strona główna  Poniedziałek, 14 Październik 2019 13:31
Nawigacja
Aktualności
Czym jest Związek
Dlaczego Solidarność
Władze
Delegaci
Nasz Statut

Galeria
Polecamy
Humor

Kontakt
Pracowniczy Program Emerytalny w Tauron Ciepło
Wiadomości dla Gości strony
Związki zawodowe w Tauron Ciepło podpisały z zarządem firmy porozumienie dotyczące zasad funkcjonowania w spółce Pracowniczego Programu Emerytalnego. - Porozumienie dotyczy przede wszystkim objęcia Pracowniczym Programem Emerytalnym wszystkich pracowników spółki. Wcześniej taki program obowiązywał tylko pracowników części zakładów wchodzących w skład Tauron Ciepło - tłumaczy Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w spółce.

Dokument podpisany 13 stycznia stanowi uzupełnienie zapisów dotyczących PPE zawartych w nowym jednolitym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w Tauron Ciepło. Dokument ten został zarejestrowany przez Państwową Inspekcje Pracy 10 grudnia 2015 roku. Uzgodnienia dotyczące nowego ZUZP między pracodawcą i działającymi w spółce związkami zawodowymi trwały ponad 2 lata.

Zgodnie z zapisami ZUZP do końca 2020 roku składka na PPE w Tauron Ciepło wyniesie nie mniej niż 3,5 proc., a po 2020 nie mniej niż 5,7 proc. wynagrodzenia danego pracownika. Składki będą odprowadzane na konta pracowników przez pracodawcę. - W dniu przejścia na emeryturę pracownik będzie mógł wybrać zgromadzone pieniądze w całości lub pobierać z uskładanej kwoty co miesiąc dodatek do emerytury. W przypadku śmierci pracownika składki nie przepadają, tak jak dzieje się to w przypadku składek ZUS, ale są wypłacane rodzinie zmarłego – tłumaczy Nowak.

14 stycznia w Tauron Ciepło rozpoczęto również rozmowy dotyczące porozumienia płacowego na 2016 roku. Uzgodnienia dotyczące tej kwestii mają zostać zakończone do 19 lutego. Wznowiono także negocjacje w sprawie posiłków profilaktycznych oraz zasad funkcjonowania w firmie społecznej inspekcji pracy (SIP). - Zależy na nam, aby precyzyjnie uregulować kwestie związane z posiłkami profilaktycznymi oraz z SIP w osobnych porozumieniach. Negocjacje na ten temat rozpoczęliśmy już prawie 2 lata temu, jednak utknęły one w martwym punkcie. Cieszymy się, że udało się wznowić z pracodawcą rozmowy dotyczące obu tych kwestii - wskazuje przewodniczący.

Tauron Ciepło zatrudnia około 1750 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Bielsko-Biała, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.

Źródło artykułu: solidarnosckatowice.pl
Dodatkowa premia
Wiadomości dla Gości strony

Związki zawodowe z Tauron Ciepło uzgodniły z pracodawcą zasady przyznawania jednorazowej premii w spółce. Zgodnie z zawartym porozumieniem każdy pracownik otrzyma obligatoryjną premię w wysokości 850 zł brutto.

Łączna kwota przeznaczona na premie w Tauron Ciepło wynosi 1026 zł brutto na etat. Pieniądze które pozostaną po wypłaceniu wszystkim uprawnionym pracownikom obligatoryjnej części premii, pracodawca rozdysponuje wedle własnego uznania. W porozumieniu zapisano, że uznaniowa część premii nie może być wyższa niż 600 zł brutto. - Początkowo pracodawca chciał podzielić premie na część obligatoryjną dla wszystkich pracowników i uznaniową w proporcji pół na pół . W trakcie rozmów udało nam się wynegocjować, że część pieniędzy przeznaczona na obligatoryjną premię będzie znacznie wyższa – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.
Zgodnie z ustaleniami między związkami zawodowymi i zarządem spółki premie trafią na konta załogi jeszcze w listopadzie. - Dzięki temu pracownicy otrzymają dodatkowy zastrzyk gotówki przed Świętami Bożego Narodzenia – podkreśla przewodniczący.
Premie w Tauron Ciepło oraz w pozostałych spółkach Grupy Tauron Polska Energia to efekt porozumienia podpisanego 12 listopada między zarządem Grupy i Radą Społeczną TPE, w której zasiadają przedstawiciele wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. We wrześniu przed siedzibą zarządu Grupy związki zawodowe zorganizowały pikietę przeciwko likwidacji miejsc pracy w spółkach grupy i pogarszającej się sytuacji materialnej pracowników. W październiku w części spółek grupy przeprowadzone zostały referenda strajkowe. Po podpisaniu porozumienia w sprawie premii zaplanowany na 19 listopada strajk ostrzegawczy został odwołany.
PIELGRZYMKA
Wiadomości dla Gości strony
XXXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Po raz 33. przybywamy do Częstochowy na Jasną Górę, aby pokłonić się Królowej Polski. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, a tak właściwie najważniejsze, bo modlimy się tutaj nie tylko o godną pracę, ale modlimy się również za tych wszystkich, którzy tej pracy nie mają - mówił do pielgrzymów na Jasnej Górze Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności".Jak co roku, w dwudniowej Pielgrzymce Ludzi Pracy uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski.

Podczas swojego wystąpienia lider Związku przypomniał 31. pielgrzymkę. - Była dla nas szczególna, bo przybyliśmy na nią prosto z demonstracji w Warszawie, na której mocno akcentowaliśmy słowa „Dość Lekceważenia Społeczeństwa”. Od lat mamy na sztandarach słowa dotyczące podmiotowości ludzkiej pracy, godności ludzkiej pracy, standardów pracy, z którymi dzisiaj jest w Polsce tyle problemów. Dlatego pielgrzymka dwa lata temu była dla nas bardzo duże znaczenie, bo przypomniała nam, jak ważna jest solidarność, zarówno ta pisana przez małe, jak i duże „S”. Przewodniczący podkreślił, że Związek będzie konsekwentny w walce z umowami śmieciowymi, z ubóstwem wśród dzieci i wśród osób pracujących. - Nasza konsekwencja powoli przynosi owoce. Przypomnę nasze wygrane skargi w Trybunale Konstytucyjnym. To nasza determinacja doprowadziła do tego, że niepełnosprawni mają lepsze warunki pracy. Mogą oni pracować mniej godzin niż to co niedawno zgotował im rząd - mówił Duda.

"Solidarność" będzie głośno mówić na temat najważniejszych spraw społecznych - mówił przewodniczący KK - Jesteśmy wyznacznikiem tego, co dzieje się w naszym kraju i będziemy się wypowiadać na bardzo ważne sprawy dotyczące pracowników i spraw społeczno-gospodarczych, chociaż Związkowi i Kościołowi odmawia się tego. Ale my od tego jesteśmy, bo co roku na tej pielgrzymce powtarzamy słowa Ojca Świętego, Jana Pawła II: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a Wy, ludzie Solidarności macie być z górnikami, pielęgniarkami, robotnikami i wszystkimi innymi branżami, którzy potrzebują Waszej pomocy”.

Lider Związku zapowiedział, że "Solidarność" rozpoczyna kampanię „Sprawdzam polityka”. - Tam dowiecie się prawdy, co poszczególni politycy robili w ciągu ostatnich czterech, a nawet ośmiu lat, jak zachowywali się w bardzo ważnych sprawach społecznych dla pracowników i społeczeństwa. I to powinien być wyznacznik, czy zagłosujemy na tą czy inną osobę - zapowiedział przewodniczący.

Pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę zapoczątkował błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, patron "Solidarności". Pierwsza odbyła się we wrześniu 1983 dla robotników Huty Warszawa. Rok później do Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z całej Polski.


hd
Źródło strona KK NSZZ Solidarność

Odpowiedź w sprawie premii
Wiadomości dla Gości strony

Apel NSZZ Solidarność
Wiadomości dla Gości strony

,
ZUZP
Wiadomości dla Gości strony
ZUZP

Wystarczy podpisać. Niższe wypłaty masz gratis


Każdy, kogo akwizytor zachęcał do kupienia czegoś w pakiecie, wie, że wraz z jedną rzeczą chcianą musi dodatkowo jeszcze zapłacić za trzy niepotrzebne i niechciane. Kupując pakiet telewizyjny nie możesz wybrać swoich ulubionych kanałów, nie możesz kupić ich osobno, tylko musisz w pakiecie zapłacić jeszcze trzydzieści innych, zupełnie niepotrzebnych. Zarząd Tauron Ciepło zachowuje się właśnie jak taki akwizytor, wciskając nam projekt nowego układu zbiorowego, w którym w pakiecie oprócz paru dobrych rozwiązań jest dużo niepotrzebnych, a wręcz złych i szkodliwych. I mówi, że nie mamy wyjścia - albo bierzemy ten pakiet, albo nie dostajemy nic. O ile w przypadku rzeczy kupionych od akwizytora możemy je po prostu wyrzucić, a niepotrzebnych kanałów telewizyjnych nie oglądać, to w przypadku pakietu zarządu musielibyśmy się zgodzić na działanie na szkodę załogi. Takiej zgody być nie może.

Poniżej lista najbardziej szkodliwych elementów pakietu rozwiązań z projektu ZUZP wciskanego nam przez akwizytorów z zarządu Tauron Ciepło:
 1. Zlikwidowana zostaje premia regulaminowa, a w zamian wchodzi tzw. premia motywacyjna, której wypłatę pracodawca może jednostronnie zawiesić, bez jakichkolwiek uzgodnień z załogą i jej reprezentantami związkowymi. To oznacza, że pracownicy mogą utracić od 11 do nawet 25 proc. swojego miesięcznego wynagrodzenia!

 2. Wchodzi w życie tzw. przerywany czas pracy. W praktyce oznacza to, że przychodzimy do pracy np. na na godz. 7.00. Pracujemy 4 godziny. Potem pracodawca może ogłosić przerwę trwającą maksymalnie do 5 godzin, a następnie znowu pracujemy 4 godziny. Formalnie dniówka jest 8-godzinna, w praktyce oznacza to
  nawet 13-godziny dzień pracy!

 3. Zlikwidowane zostają tzw. "jubilaty". Dla wszystkich pracowników, którzy w ciągu najbliższych pięciu lat nabywają uprawnienia do nagród jubileuszowych pracodawca chce je jednorazowo wykupić, ale pomniejszone o 4 proc. wartości. Co więcej, istnieje ryzyko, że część uprawnionych nawet tego pomniejszonego "jubilata" nie otrzyma, a za pięć lat "jubilaty" znikają definitywnie.

 4. Zlikwidowana zostaje nagroda z okazji święta branżowego, która obecnie była wypłacana okazji Dnia Energetyka, a wcześniej z okazji Dnia Ciepłownika. Co prawda, jej wypłata ma zostać rozłożona na 12 miesięcy w formie dodatkowego składnika w pensji, w praktyce oznacza to, że ten doroczny zastrzyk gotówki zniknie z naszych domowych budżetów.

 5. Zlikwidowana zostaje dopłata do zasiłku chorobowego, czyli zamiast 100-proc. wypłaty, zostaje tylko 80 proc., które i tak gwarantuje Kodeks pracy. Tymczasem układy zbiorowe pracy zawiera się po to, by pracownicy mieli uprawnienia choć trochę lepsze niż te minimalne, kodeksowe.

 6. Załodze odbiera się prawo do negocjowania podwyżek, premii, warunków pracy, czegokolwiek. Projekt ZUZP wciskany nam przez akwizytorów dopuszcza tylko konsultacje z reprezentantami załogi, które dla zarządu nie są wiążące. Podpisując ten układ, zgodzilibyśmy się na ubezwłasnowolnienie, bo w praktyce oznaczałoby to, że cokolwiek załoga i jej reprezentacja związkowa nie powie, to zarząd i tak może zrobić i zrobi po swojemu.

Na wszystkie te zagrożenia zwróciła nam uwagę renomowana kancelaria prawna Deloitte Legal, do której zwróciliśmy się o analizę projektu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zaproponowanego przez zarząd Tauron Ciepło. Powyższe 6 punktów to tylko część zagrożeń, jakie niesie ze sobą ten projekt ZUZP. Eksperci z Deloitte Legal wyraźnie podkreślili, że ten projekt zawiera zapisy, które budzą poważne wątpliwości, co do zgodności z polskim prawem pracy.

W związku z powyższym stanowczo odmawiamy podpisania ZUZP w proponowanym kształcie i domagamy się wznowienia negocjacji na bazie wcześniejszych projektów układu zbiorowego, w tym projektu przygotowanego przez związkową reprezentację załogi.
TWINPIGS 2015
Wiadomości dla Gości strony


TWINPIGS

Każdy związkowiec Solidarności może zakupić bilety
w cenie 33 zł od osoby

(cena biletu w kasie - 44,99 zł)
do wykorzystania w sezonie letnim 2015

OFERTA TWINPIGS

Miasteczko Westernowe Twinpigs to nie tylko kowbojskie miasteczko, ale przede wszystkim park rozrywki. Dzięki licznym atrakcjom rozrywkowo-naukowym, każdy będzie mógł przenieść się w świat Dzikiego Zachodu i westernowych przygód, wypełniony rozrywką na miarę XXI wieku. Pojedynki rewolwerowców, napady na bank, rodeo, Desperados, Kula Parowa i Karuzela Trapera to tylko nieliczne atrakcje, jakie są dostępne dla odwiedzających.

TWINPIGS

www.twinpigs.eu

Bilety można zamawiać w biurze NSZZ „Solidarność”

BIULETYN kwiecień 2015
BIULETYN
INFORMACJA 26.02.2015
Wiadomości dla Gości strony

Walne Zebranie Delegatów
Wiadomości dla Gości strony


W dniu 20.03.2015r w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się Walne Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność” Tauron Ciepło. W związku z wydzielaniem EC Nowej oraz rezygnacją Przewodniczącej Justyny Latos odbyły się wybory uzupełniające. W wyniku przeprowadzonych wyborów zmienił się skład Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Tauron Ciepło

W skład Komisji zakładowej wchodzą następujące osoby:

Tadeusz Nowak - Przewodniczący

 1. Borowski Paweł
 2. Dudała Krzysztof
 3. Fortuna Ewa
 4. Judasz Zbigniew
 5. Kawalska Danuta
 6. Kiśluk Marian
 7. Klajman Jarosław
 8. Kocurek Romuald
 9. Korbik Czeslaw
 10. Kudła Marek
 11. Latos Justyna
 12. Leszczyniak Jan
 13. Nowak Jarosław
 14. Okrajni Zbigniew
 15. Orawczak Rafał
 16. Pluta Marian
 17. Polakiewicz Józef
 18. Rygol Sylwester
 19. Serwicki Adam
 20. Surlas Bogdan
 21. Szmajduch Henryk
 22. Szymusiński Jerzy
 23. Węglińska Grażyna
 24. Wiewiór Waldemar
 25. Wilaszek Marek
 26. Wolan Julian

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 1. Maicherczyk Ewa
 2. Rowieski Janusz
 3. Wala Edyta
 4. Warchoł MieczysławW związku z podziałem TAURON Ciepło Sp. z o.o. polegającej na przejęciu przez TAMECH POLSKA Sp. z o.o. Zakładu Wytwarzania Nowa, Podzakładowa Organizacja Związkowa EC Nowa przekształciła się w Komisje Zakładową, w związku z tymi przekształceniami uległa zmianie liczba delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatow.

Lista delegatów na WZD 2015

 1. Antonik Zdzisław
 2. Barczyński Sławomir
 3. Borkowski Andrzej
 4. Borowski Paweł
 5. Brzeziński Mieczysław
 6. Buchta Iwona
 7. Daraż Marian
 8. Dreszer Janusz
 9. Dudała Krzysztof
 10. Dybała Stanisław
 11. Fortuna Ewa
 12. Gała Aleksandra
 13. Gorgoń Mariola
 14. Gosławski Jan
 15. Groborz Marek
 16. Gruchała Halina
 17. Gulba-Loska Marta
 18. Jała Zenona
 19. Jasik Paweł
 20. Jeleń Robert
 21. Jezierski Tomasz
 22. Judasz Zbigniew
 23. Kamiński Adam
 24. Kania Andrzej
 25. Kawalska Danuta
 26. Kiśluk Marian
 27. Klajman Jarosław
 28. Kocurek Romuald
 29. Korbik Czesław
 30. Kowalczyk Krzysztof
 31. Kozak Marek
 32. Książczyk Bogusław
 33. Kudła Marek
 34. Kudzia Leszek
 35. Kurek Adam
 36. Latos Justyna
 37. Leszczyniak Jan
 38. Lubojański Ryszard
 39. Łogiewa Andrzej
 40. Łysek Sławomir
 41. Maicherczyk Ewa
 42. Małecka Joanna
 43. Matkowski Jerzy
 44. Michalski Dariusz
 45. Mrożek Mirosław
 46. Nowak Jarosław
 47. Nowak Tadeusz
 48. Nowicki Ryszard
 49. Okrajni Zbigniew
 50. Olejnik Bogdan
 51. Orawczak Rafał
 52. Palla Krystian
 53. Parzych Dariusz
 54. Pindel Adam
 55. Pluta Marian
 56. Polakiewicz Józef
 57. Postołek Stanisław
 58. Pyka-Łach Agnieszka
 59. Radomsko Tadeusz
 60. Rowieski Janusz
 61. Rudakowski Maciej
 62. Rutkowski Adam
 63. Rygol Sylwester
 64. Rzyman Adam
 65. Sekściński Jerzy
 66. Serwicki Adam
 67. Staroń Tomasz
 68. Suda Stefan
 69. Surlas Bogdan
 70. Szewczyk Bogusław
 71. Szmajduch Henryk
 72. Szymusiński Jerzy
 73. Targiel Leszek
 74. Wala Edyta
 75. Walendowska Ewa
 76. Warchoł Mieczysław
 77. Węglińska Grażyna
 78. Wiewiór Waldemar
 79. Wilaszek Marek
 80. Witek Krzysztof
 81. Wolan Julian
 82. Woszczek Zbigniew
 83. Wójtowicz Czesław
 84. Wróbel Aleksandra
 85. Zięć Agnieszka
 86. Zug Anna
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarnośc" Tauron Ciepło
Wiadomości dla Gości strony

Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarnośc" Tauron Ciepło odbędzie się 20.03.2015 roku o w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w sali im. Lecha Kaczyńskiego.

PROGRAM SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” TAURON CIEPŁO
(wybory uzupełniające do władz organizacji)
20 marzec 2015 r.

 1. Otwarcie wyborczego zebrania delegatów.
 2. Zatwierdzenie porządku wyborczego zebrania delegatów.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Wybór protokolantów.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności komisji zakładowej z ostatniego roku.
 8. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej z ostatniego roku.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Stwierdzenie prawomocności wyborczego zebrania delegatów.
 11. Wystąpienie zaproszonych gości.
 12. Podjęcie uchwał dotyczących:

  1. liczby członków komisji zakładowej
  2. liczby członków komisji rewizyjnej
  3. liczby tur glosowania

 13. Wybór przewodniczącego Komisji Zakładowej.
 14. Wybór członków Komisji Zakładowej.
 15. Wybór członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie stanowisk i uchwał.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie WZD.


Rozpoczęcie zebrania o godź. 9.00
Strona 4 z 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Kalendarz
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie