Strona główna  Czwartek, 23 Listopad 2017 13:49
Nawigacja
Aktualności
Czym jest Związek
Dlaczego Solidarność
Władze
Delegaci
Nasz Statut

Galeria
Polecamy
Humor

Kontakt
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 52
Nieaktywowany Użytkownik: 658
Najnowszy Użytkownik: pinki24
INFORMACJA 26.02.2015
Wiadomości dla Gości strony

Walne Zebranie Delegatów
Wiadomości dla Gości strony


W dniu 20.03.2015r w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się Walne Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność” Tauron Ciepło. W związku z wydzielaniem EC Nowej oraz rezygnacją Przewodniczącej Justyny Latos odbyły się wybory uzupełniające. W wyniku przeprowadzonych wyborów zmienił się skład Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Tauron Ciepło

W skład Komisji zakładowej wchodzą następujące osoby:

Tadeusz Nowak - Przewodniczący

 1. Borowski Paweł
 2. Dudała Krzysztof
 3. Fortuna Ewa
 4. Judasz Zbigniew
 5. Kawalska Danuta
 6. Kiśluk Marian
 7. Klajman Jarosław
 8. Kocurek Romuald
 9. Korbik Czeslaw
 10. Kudła Marek
 11. Latos Justyna
 12. Leszczyniak Jan
 13. Nowak Jarosław
 14. Okrajni Zbigniew
 15. Orawczak Rafał
 16. Pluta Marian
 17. Polakiewicz Józef
 18. Rygol Sylwester
 19. Serwicki Adam
 20. Surlas Bogdan
 21. Szmajduch Henryk
 22. Szymusiński Jerzy
 23. Węglińska Grażyna
 24. Wiewiór Waldemar
 25. Wilaszek Marek
 26. Wolan Julian

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 1. Maicherczyk Ewa
 2. Rowieski Janusz
 3. Wala Edyta
 4. Warchoł MieczysławW związku z podziałem TAURON Ciepło Sp. z o.o. polegającej na przejęciu przez TAMECH POLSKA Sp. z o.o. Zakładu Wytwarzania Nowa, Podzakładowa Organizacja Związkowa EC Nowa przekształciła się w Komisje Zakładową, w związku z tymi przekształceniami uległa zmianie liczba delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatow.

Lista delegatów na WZD 2015

 1. Antonik Zdzisław
 2. Barczyński Sławomir
 3. Borkowski Andrzej
 4. Borowski Paweł
 5. Brzeziński Mieczysław
 6. Buchta Iwona
 7. Daraż Marian
 8. Dreszer Janusz
 9. Dudała Krzysztof
 10. Dybała Stanisław
 11. Fortuna Ewa
 12. Gała Aleksandra
 13. Gorgoń Mariola
 14. Gosławski Jan
 15. Groborz Marek
 16. Gruchała Halina
 17. Gulba-Loska Marta
 18. Jała Zenona
 19. Jasik Paweł
 20. Jeleń Robert
 21. Jezierski Tomasz
 22. Judasz Zbigniew
 23. Kamiński Adam
 24. Kania Andrzej
 25. Kawalska Danuta
 26. Kiśluk Marian
 27. Klajman Jarosław
 28. Kocurek Romuald
 29. Korbik Czesław
 30. Kowalczyk Krzysztof
 31. Kozak Marek
 32. Książczyk Bogusław
 33. Kudła Marek
 34. Kudzia Leszek
 35. Kurek Adam
 36. Latos Justyna
 37. Leszczyniak Jan
 38. Lubojański Ryszard
 39. Łogiewa Andrzej
 40. Łysek Sławomir
 41. Maicherczyk Ewa
 42. Małecka Joanna
 43. Matkowski Jerzy
 44. Michalski Dariusz
 45. Mrożek Mirosław
 46. Nowak Jarosław
 47. Nowak Tadeusz
 48. Nowicki Ryszard
 49. Okrajni Zbigniew
 50. Olejnik Bogdan
 51. Orawczak Rafał
 52. Palla Krystian
 53. Parzych Dariusz
 54. Pindel Adam
 55. Pluta Marian
 56. Polakiewicz Józef
 57. Postołek Stanisław
 58. Pyka-Łach Agnieszka
 59. Radomsko Tadeusz
 60. Rowieski Janusz
 61. Rudakowski Maciej
 62. Rutkowski Adam
 63. Rygol Sylwester
 64. Rzyman Adam
 65. Sekściński Jerzy
 66. Serwicki Adam
 67. Staroń Tomasz
 68. Suda Stefan
 69. Surlas Bogdan
 70. Szewczyk Bogusław
 71. Szmajduch Henryk
 72. Szymusiński Jerzy
 73. Targiel Leszek
 74. Wala Edyta
 75. Walendowska Ewa
 76. Warchoł Mieczysław
 77. Węglińska Grażyna
 78. Wiewiór Waldemar
 79. Wilaszek Marek
 80. Witek Krzysztof
 81. Wolan Julian
 82. Woszczek Zbigniew
 83. Wójtowicz Czesław
 84. Wróbel Aleksandra
 85. Zięć Agnieszka
 86. Zug Anna
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarnośc" Tauron Ciepło
Wiadomości dla Gości strony

Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarnośc" Tauron Ciepło odbędzie się 20.03.2015 roku o w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w sali im. Lecha Kaczyńskiego.

PROGRAM SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” TAURON CIEPŁO
(wybory uzupełniające do władz organizacji)
20 marzec 2015 r.

 1. Otwarcie wyborczego zebrania delegatów.
 2. Zatwierdzenie porządku wyborczego zebrania delegatów.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Wybór protokolantów.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności komisji zakładowej z ostatniego roku.
 8. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej z ostatniego roku.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Stwierdzenie prawomocności wyborczego zebrania delegatów.
 11. Wystąpienie zaproszonych gości.
 12. Podjęcie uchwał dotyczących:

  1. liczby członków komisji zakładowej
  2. liczby członków komisji rewizyjnej
  3. liczby tur glosowania

 13. Wybór przewodniczącego Komisji Zakładowej.
 14. Wybór członków Komisji Zakładowej.
 15. Wybór członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie stanowisk i uchwał.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie WZD.


Rozpoczęcie zebrania o godź. 9.00
BIULETYN wrzesień 2014
BIULETYN
APEL
Wiadomości dla Gości strony

Poniżej apel kierownictwa Tauron Ciepło do załogi oraz odpowiedź naszej Organizacji.

APELODPOWIEDŹ
Przenoszenie EC Nowa
Wiadomości dla Gości strony
BIULETYN lipiec 2014
BIULETYN
Pracownicy Tauron Ciepło czują się oszukani
Wiadomości dla Gości strony

Związki zawodowe z Tauron Ciepło ostrzegają, że zakładach spółki może dojść do wybuchu konfliktu społecznego. - Prezes złamał zapisy porozumienia ze stroną społeczną związane z ujednoliceniem systemu wynagradzania w spółce. Pracownicy czują się oszukani. Takie postępowanie prezesa stawia pod znakiem zapytania sens podpisywania z nim jakicholwiek uzgodnień - mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w katowickim zakładzie spółki Tauron Ciepło.

Konflikt dotyczy kwestii dodatków za pracę dla pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym w systemie zmianowym. W różnych zakładach, które weszły w skład Tauron Ciepło, system wynagradzania tych pracowników się różnił. - W trakcie rozmów z prezesem ustaliliśmy, że przyjęty zostanie taki system, jaki obowiązuje w EC Nowa, czyli zatrudnieni otrzymają 25-procentowy dodatek za pracę w ruchu ciągłym w systemie zmianowym. Podpisaliśmy odpowiednie uzgodnienie w tej sprawie. Pracownicy byli zadowoleni, tymczasem prezes doszedł do wniosku, że to jednak za dużo by go kosztowało i zaczął obcinać ludziom płace zasadnicze, aby obniżyć wysokość tego 25-procentowego dodatku - wyjaśnia przewodniczący.

Od początku maja kolejni pracownicy zakładów spółki z Katowic i Dąbrowy Górniczej są wzywani do działów kadr, gdzie wręczane są im porozumienia zmieniające warunki płacy.

- Ludzie oczywiście podpisują, bo boją się, że stracą pracę, ale złość narasta, bo pensje zasadnicze na nowych porozumieniach są znacząco niższe. Co prawda ten 25-procentowy dodatek tę różnicę wyrównuje, a w części przypadków całkowite pensje są nieco wyższe niż dotychczas, ale nie o tyle, o ile zobowiązał się prezes w podpisanym ze stroną społeczną porozumieniu - dodaje przewodniczący.

- Pracownicy są rozżaleni, bo okazało się, że porozumienia zawarte z prezesem są tak naprawdę bezwartościowym świstkiem papieru. W tej sytuacji zawieranie jakichkolwiek uzgodnień z tym zarządem, negocjacje układu zbiorowego czy innych dokumentów mijają się z celem, bo prezes i tak wbrew porozumieniom będzie zarządzał według własnego widzimisię. Ta arogancja i lekceważenie pracowników, dyskredytowanie ich przedstawicieli ze związków zawodowych prędzej czy później skończy się wybuchem potężnego konfliktu w Tauron Ciepło - ostrzega Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w spółce.

Źródło
WYNIKI WYBORÓW
Wiadomości dla Gości strony


INFORMACJA


Dnia 07.03.2014r w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się Walne Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność” Tauron Ciepło. W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Tauron Ciepło w kadencji 2014 – 2018 wchodzą następujące osoby:

Justyna Latos - Przewodnicząca

Borowski Paweł
Dudała Krzysztof
Fortuna Ewa
Gros Andrzej
Judasz Zbigniew
Karolińska Julita
Kawalska Danuta
Kiśluk Marian
Klajman Jarosław
Kocurek Romuald
Kudła Marek
Nowak Jarosław
Nowak Tadeusz
Orawczak Rafał
Pasterczyk Jan
Polakiewicz Józef
Rutkowski Adam
Staniszewski Grzegorz
Szmajduch Henryk
Szymusiński Jerzy
Targiel Leszek
Węglińska Grażyna
Wiewiór Waldemar
Wilaszek Marek


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Jezierski Tomasz
Maćkowski Maciej
Maicherczyk Ewa
Rowiecki Janusz
Wala Edyta
Warchoł Mieczysław
Dnia 21.02.2014r w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się Walne Zebranie Delegatów Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność” PEC Katowice.
W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Komisji Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” PEC Katowice w kadencji 2014 – 2018 wchodzą następujące osoby:

Tadeusz Nowak - Przewodniczący
Justyna Latos - z-ca Przewodniczącego
Waldemar Wiewiór - z-ca Przewodniczącego
Józef Polakiewicz - z-ca Przewodniczącego
Henryk Szmajduch - z-ca Przewodniczącego
Zbigniew Judasz – Sekretarz
Grażyna Węglińska - Skarbnik
Danuta Kawalska - Członek
Marek Kudła - Członek
Jarosław Nowak - Członek
Bogdan Olejnik - Członek
Sylwester Rygol - Członek
Grzegorz Sitarski - Członek
Bogdan Surlas - Członek
Lucjan Wolan - Członek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Ewa Maicherczyk - Przewodnicząca
Piotr Rugała - z-ca Przewodniczącego
Halina Gruchała - Sekretarz
Stanisław Dybała - Członek
Ewa Walendowska - CzłonekW dniu 17.02.2014 Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze POZ NSZZ Solidarność EC Nowa Dąbrowa Górnicza. Zostały wybrane władze statutowe Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność EC Nowa na kadencję 2014 - 2018.

Przewodniczący POZ NSZZ Solidarność EC Nowa:
Gros Andrzej

Członkowie Komisji POZ NSZZ Solidarność EC Nowa:
1. Fic Paweł
2. Karolińska Julita
3. Kwaśnik Monika
4. Pasterczyk Jan
5. Staniszewski Grzegorz
6. Surma Ilona

Członkowie Komisji Rewizyjnej POZ NSZZ Solidarność EC Nowa:
1. Ptak Andrzej
2. Świerczyński Krzysztof
3. Tator Jarosław

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów ZOZ NSZZ Solidarność Tauron Ciepło:
1. Bełtowski Marcin
2. Fic Paweł
3. Gasztyk Leszek
4. Grelecki Tomasz
5. Gros Andrzej
6. Karolińska Julita
7. Kępka Sebastian
8. Kwaśnik Monika
9. Maćkowski Maciej
10. Pasterczyk Jan
11. Rakoczy Krzysztof
12. Sadłoń Paweł
13. Staniszewski Grzegorz
14. Surma Ilona
15. Synal Ryszard
16. Świerczyński Krzysztof

Na najbliższym posiedzeniu Komisji POZ NSZZ Solidarność EC Nowa zostanie wybrane zgodnie z podjętą na zebraniu wyborczym Uchwałą nr.4/2014 Prezydium Komisji POZ NSZZ Solidarność EC Nowa. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybiorą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.W dniu 31.01.2014r w Bielsku-Białej odbyły się wybory w Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała w wyniku wyborów Podzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała na kadencję 2014 – 2018 ma następujący skład:

Klajman Jarosław - Przewodniczący
Orawczak Rafał - Z-ca Przewodniczącego
Pindel Adam - Sekretarz
Wala Edyta - Skarbnik
Mrożek Mirosław - Członek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Matyszkiewicz Krzysztof- Przewodniczący
Podosek Marian - Z-ca Przewodniczącego
Orłowska-Radziwiłł Lidia - Członek
Kabacińska Dorota - CzłonekNa prośbę Kolegów z P.O.Z. NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY S.A. poniżej przedstawiamy wyniki wyborów w tej organizacji.


NA KADENCJĘ 2014 – 2018 ZOSTAŁY WYBRANE OSOBY:

PRZEWODNICZĄCY:


JERZY BUCKI

KOMISJA ZAKŁADOWA:

Paweł Jasik
Adam Rutkowski
Leszek Targiel

KOMISJA REWIZYJNA:

Iwona Buchta
Tomasz Jezierski
Zdzisław Antonik

DELEGACI NA WZD:

Jerzy Bucki
Paweł Jasik
Adam Rutkowski
Leszek Targiel
Iwona Buchta
Tomasz Jezierski
Zdzisław Antonik
WYNIKI WYBORÓW DELEGATÓW
Wiadomości dla Gości strony

Poniżej lista osób wybranych na Delegatów


Odpowiedź na interpelację Poseł Malik
Wiadomości dla Gości strony

Poniżej odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa na interpelację Poseł Ewy Malik w sprawie przejęcia spółki TAURON Ciepło S.A. przez spółkę Enpower Service Sp. z o.o.

Strona 4 z 6 < 1 2 3 4 5 6 >
Kalendarz
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie