Strona główna  Sobota, 22 Lipiec 2017 08:36
Nawigacja
Aktualności
Czym jest Związek
Dlaczego Solidarność
Władze
Delegaci
Nasz Statut

Galeria
Polecamy
Humor

Kontakt
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 52
Nieaktywowany Użytkownik: 536
Najnowszy Użytkownik: pinki24
BIULETYN wrzesień 2014
BIULETYN
APEL
Wiadomości dla Gości strony

Poniżej apel kierownictwa Tauron Ciepło do załogi oraz odpowiedź naszej Organizacji.

APELODPOWIEDŹ
Przenoszenie EC Nowa
Wiadomości dla Gości strony
BIULETYN lipiec 2014
BIULETYN
Pracownicy Tauron Ciepło czują się oszukani
Wiadomości dla Gości strony

Związki zawodowe z Tauron Ciepło ostrzegają, że zakładach spółki może dojść do wybuchu konfliktu społecznego. - Prezes złamał zapisy porozumienia ze stroną społeczną związane z ujednoliceniem systemu wynagradzania w spółce. Pracownicy czują się oszukani. Takie postępowanie prezesa stawia pod znakiem zapytania sens podpisywania z nim jakicholwiek uzgodnień - mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w katowickim zakładzie spółki Tauron Ciepło.

Konflikt dotyczy kwestii dodatków za pracę dla pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym w systemie zmianowym. W różnych zakładach, które weszły w skład Tauron Ciepło, system wynagradzania tych pracowników się różnił. - W trakcie rozmów z prezesem ustaliliśmy, że przyjęty zostanie taki system, jaki obowiązuje w EC Nowa, czyli zatrudnieni otrzymają 25-procentowy dodatek za pracę w ruchu ciągłym w systemie zmianowym. Podpisaliśmy odpowiednie uzgodnienie w tej sprawie. Pracownicy byli zadowoleni, tymczasem prezes doszedł do wniosku, że to jednak za dużo by go kosztowało i zaczął obcinać ludziom płace zasadnicze, aby obniżyć wysokość tego 25-procentowego dodatku - wyjaśnia przewodniczący.

Od początku maja kolejni pracownicy zakładów spółki z Katowic i Dąbrowy Górniczej są wzywani do działów kadr, gdzie wręczane są im porozumienia zmieniające warunki płacy.

- Ludzie oczywiście podpisują, bo boją się, że stracą pracę, ale złość narasta, bo pensje zasadnicze na nowych porozumieniach są znacząco niższe. Co prawda ten 25-procentowy dodatek tę różnicę wyrównuje, a w części przypadków całkowite pensje są nieco wyższe niż dotychczas, ale nie o tyle, o ile zobowiązał się prezes w podpisanym ze stroną społeczną porozumieniu - dodaje przewodniczący.

- Pracownicy są rozżaleni, bo okazało się, że porozumienia zawarte z prezesem są tak naprawdę bezwartościowym świstkiem papieru. W tej sytuacji zawieranie jakichkolwiek uzgodnień z tym zarządem, negocjacje układu zbiorowego czy innych dokumentów mijają się z celem, bo prezes i tak wbrew porozumieniom będzie zarządzał według własnego widzimisię. Ta arogancja i lekceważenie pracowników, dyskredytowanie ich przedstawicieli ze związków zawodowych prędzej czy później skończy się wybuchem potężnego konfliktu w Tauron Ciepło - ostrzega Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w spółce.

Źródło
WYNIKI WYBORÓW
Wiadomości dla Gości strony


INFORMACJA


Dnia 07.03.2014r w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się Walne Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność” Tauron Ciepło. W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Tauron Ciepło w kadencji 2014 – 2018 wchodzą następujące osoby:

Justyna Latos - Przewodnicząca

Borowski Paweł
Dudała Krzysztof
Fortuna Ewa
Gros Andrzej
Judasz Zbigniew
Karolińska Julita
Kawalska Danuta
Kiśluk Marian
Klajman Jarosław
Kocurek Romuald
Kudła Marek
Nowak Jarosław
Nowak Tadeusz
Orawczak Rafał
Pasterczyk Jan
Polakiewicz Józef
Rutkowski Adam
Staniszewski Grzegorz
Szmajduch Henryk
Szymusiński Jerzy
Targiel Leszek
Węglińska Grażyna
Wiewiór Waldemar
Wilaszek Marek


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Jezierski Tomasz
Maćkowski Maciej
Maicherczyk Ewa
Rowiecki Janusz
Wala Edyta
Warchoł Mieczysław
Dnia 21.02.2014r w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się Walne Zebranie Delegatów Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność” PEC Katowice.
W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Komisji Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” PEC Katowice w kadencji 2014 – 2018 wchodzą następujące osoby:

Tadeusz Nowak - Przewodniczący
Justyna Latos - z-ca Przewodniczącego
Waldemar Wiewiór - z-ca Przewodniczącego
Józef Polakiewicz - z-ca Przewodniczącego
Henryk Szmajduch - z-ca Przewodniczącego
Zbigniew Judasz – Sekretarz
Grażyna Węglińska - Skarbnik
Danuta Kawalska - Członek
Marek Kudła - Członek
Jarosław Nowak - Członek
Bogdan Olejnik - Członek
Sylwester Rygol - Członek
Grzegorz Sitarski - Członek
Bogdan Surlas - Członek
Lucjan Wolan - Członek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Ewa Maicherczyk - Przewodnicząca
Piotr Rugała - z-ca Przewodniczącego
Halina Gruchała - Sekretarz
Stanisław Dybała - Członek
Ewa Walendowska - CzłonekW dniu 17.02.2014 Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze POZ NSZZ Solidarność EC Nowa Dąbrowa Górnicza. Zostały wybrane władze statutowe Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność EC Nowa na kadencję 2014 - 2018.

Przewodniczący POZ NSZZ Solidarność EC Nowa:
Gros Andrzej

Członkowie Komisji POZ NSZZ Solidarność EC Nowa:
1. Fic Paweł
2. Karolińska Julita
3. Kwaśnik Monika
4. Pasterczyk Jan
5. Staniszewski Grzegorz
6. Surma Ilona

Członkowie Komisji Rewizyjnej POZ NSZZ Solidarność EC Nowa:
1. Ptak Andrzej
2. Świerczyński Krzysztof
3. Tator Jarosław

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów ZOZ NSZZ Solidarność Tauron Ciepło:
1. Bełtowski Marcin
2. Fic Paweł
3. Gasztyk Leszek
4. Grelecki Tomasz
5. Gros Andrzej
6. Karolińska Julita
7. Kępka Sebastian
8. Kwaśnik Monika
9. Maćkowski Maciej
10. Pasterczyk Jan
11. Rakoczy Krzysztof
12. Sadłoń Paweł
13. Staniszewski Grzegorz
14. Surma Ilona
15. Synal Ryszard
16. Świerczyński Krzysztof

Na najbliższym posiedzeniu Komisji POZ NSZZ Solidarność EC Nowa zostanie wybrane zgodnie z podjętą na zebraniu wyborczym Uchwałą nr.4/2014 Prezydium Komisji POZ NSZZ Solidarność EC Nowa. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybiorą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.W dniu 31.01.2014r w Bielsku-Białej odbyły się wybory w Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała w wyniku wyborów Podzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała na kadencję 2014 – 2018 ma następujący skład:

Klajman Jarosław - Przewodniczący
Orawczak Rafał - Z-ca Przewodniczącego
Pindel Adam - Sekretarz
Wala Edyta - Skarbnik
Mrożek Mirosław - Członek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Matyszkiewicz Krzysztof- Przewodniczący
Podosek Marian - Z-ca Przewodniczącego
Orłowska-Radziwiłł Lidia - Członek
Kabacińska Dorota - CzłonekNa prośbę Kolegów z P.O.Z. NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY S.A. poniżej przedstawiamy wyniki wyborów w tej organizacji.


NA KADENCJĘ 2014 – 2018 ZOSTAŁY WYBRANE OSOBY:

PRZEWODNICZĄCY:


JERZY BUCKI

KOMISJA ZAKŁADOWA:

Paweł Jasik
Adam Rutkowski
Leszek Targiel

KOMISJA REWIZYJNA:

Iwona Buchta
Tomasz Jezierski
Zdzisław Antonik

DELEGACI NA WZD:

Jerzy Bucki
Paweł Jasik
Adam Rutkowski
Leszek Targiel
Iwona Buchta
Tomasz Jezierski
Zdzisław Antonik
WYNIKI WYBORÓW DELEGATÓW
Wiadomości dla Gości strony

Poniżej lista osób wybranych na Delegatów


Odpowiedź na interpelację Poseł Malik
Wiadomości dla Gości strony

Poniżej odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa na interpelację Poseł Ewy Malik w sprawie przejęcia spółki TAURON Ciepło S.A. przez spółkę Enpower Service Sp. z o.o.

Sprawa przekształceń w Tauronie Ciepło może trafić do sądu
Wiadomości dla Gości strony

Do 30 stycznia do sądu trafi zaskarżenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tauron Ciepło S.A., dotyczącej przejęcia spółki przez Enpower Service i przekształceniu jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zapowiedział Piotr Wujec, pełnomocnik drobnych akcjonariuszy spółki - byłych i obecnych pracowników zakładów wchodzących w skład TC S.A.
Według Wujca w tej sprawie zostały naruszone przepisy prawa handlowego. Chodzi m. in. o dyskryminację drobnych akcjonariuszy oraz postępowanie noszące znamiona działania na szkodę spółki. o zasadnicze kwestie, które zostaną sformułowane i szczegółowo opisane w dokumencie zaskarżającym uchwałę.

Przekształcenia w Tauron Ciepło wzbudziły też protest związków zawodowych działających w spółce. Związkowcy domagali się, aby przed przekształceniem zostało zawarte tzw. porozumienie transferowe gwarantujące pracownikom, zachowanie dotychczasowych uprawnień wynikających z zakładowych układów zbiorowych pracy. - Przedstawiliśmy projekt takiego porozumienia, prowadziliśmy już rozmowy na temat tego dokumentu, ale wciąż nie udało się go podpisać. Tymczasem najpierw 31 grudnia została podjęta uchwała o przejęciu spółki, tez, 9 stycznia formalnie zakończyło się NWZA , tymczasem porozumienia jak nie było, tak nie ma, co wzbudza coraz większy niepokój załogi - mówi Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w spółce. - Projekt porozumienia transferowego nie zawiera żadnych wygórowanych żądań. Dokument sprowadza się właściwe od jednej kwestii, chcemy gwarancji, aby do czasu wynegocjowania i podpisania nowego układu zbiorowego w przekształconej spółce, obowiązywały dotychczasowe układy zbiorowe, które funkcjonowały w Tauron Ciepło S.A. Co zresztą wielokrotnie obiecywał prezes podczas spotkań z załogą - podkreśla przewodnicząca.
- Prezes zapewniał przedstawicieli strony społecznej, że takie porozumienie zostanie podpisane jeszcze przed formalnym przejęciem spółki i przekształceniem w nowy podmiot, ale ta zapowiedź wciąż pozostaje w sferze obietnic. To zaczyna potwierdzać nasz obawy, że jednym z celów przekształcenia było doprowadzenie do sytuacji, w której można będzie pozbawić pracowników ich dotychczasowych uprawnień i zmienić warunki pracy i płacy - dodaje Andrzej Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Tauron Ciepło.

31 grudnia NWZA podjęło uchwałę o przejęciu spółki Tauron Ciepło przez spółkę Enpower Service sp. z o.o. Po tym przejęciu powstaje obecnie połączony podmiot o nazwie Tauron Ciepło sp. z o.o.

Źródło: http://www.cire.pl
Spółki Tauron Ciepło i Enpower Service będą połączone
Wiadomości dla Gości strony

Walne zgromadzenie spółki Tauron Ciepło zdecydowało we wtorek o przejęciu tej firmy przez inną spółkę z grupy Tauron - Enpower Service. Uchwale sprzeciwiają się drobni akcjonariusze, których pełnomocnik zapowiedział zaskarżenie decyzji walnego do sądu.

Aby zabezpieczyć interesy drobnych akcjonariuszy - głównie pracowników - zdecydowano o możliwości przymusowego odkupu ich akcji przez większościowego akcjonariusza - Tauron Polska Energia. Nie zadowoliło to jednak przeciwników połączenia.

"Treść uchwały została sformułowana w taki sposób, aby dać możliwość akcjonariuszom mniejszościowym skorzystania z prawa przymusowego odkupu" - poinformował PAP rzecznik spółki Tauron Ciepło Marek Sztuka.

Połączenie firm i przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością budzi sprzeciw działających w firmie związków zawodowych oraz drobnych akcjonariuszy. Jednym z argumentów przeciwko tym zmianom było to, że w spółce akcyjnej możliwy jest przymusowy wykup akcji w sytuacji, gdy większościowy akcjonariusz (Tauron Polska Energia) ma 95 proc. wszystkich akcji spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawo nie przewiduje takiego rozwiązania. Akcjonariusze wskazywali, że z czasem ich akcje mogą stać się bezwartościowe. Jednak dopuszczenie możliwości przymusowego odkupu nie rozwiało wątpliwości drobnych akcjonariuszy.

"Postępowanie większościowego akcjonariusza, czyli spółki Tauron Polska Energia, który wbrew interesom drobnych akcjonariuszy przeforsował uchwałę (o przejęciu spółki - PAP), musi zostać zbadane przez sąd. W mojej ocenie prawa drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników zakładów wchodzących w skład Tauron Ciepło, zostały naruszone. Dlatego sprawą powinien zająć się niezależny arbiter, czyli właśnie sąd" - powiedział po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia pełnomocnik drobnych akcjonariuszy Piotr Wujec.

Według niego jeszcze przed dniem podjęcia uchwały o przejęciu i przekształceniu spółki, większościowy właściciel stał się posiadaczem ponad 95 proc. akcji Tauron Ciepło, o czym poinformowano dopiero podczas obrad walnego. "Tymczasem fakt, że Tauron Polska Energia stał się posiadaczem ponad 95 proc. akcji Tauron Ciepło oznacza, że przekształcenie jest bezprzedmiotowe, bo - według zapowiedzi - jednym z jego zasadniczych celów było wejście do grupy podatkowej Tauron (jest to już możliwe - PAP), czyli obniżenie kosztów" – ocenił Wujec.

Na mocy wtorkowej uchwały spółka Enpower Service ma przejąć Tauron Ciepło; po połączeniu firma ma działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rzecznik spółki Tauron Ciepło Marek Sztuka przypomniał, że działania związane z włączeniem tej spółki do podmiotu należącego w 100 proc. do Tauron Polska Energia wynikają z realizacji programu reorganizacji spółek grupy, służącego optymalizacji działania. Podkreślił, że pracownicy (wśród nich jest wielu akcjonariuszy firmy) nie tracą na zmianach.

"Realizowany proces połączenia przewiduje, iż udziały emisji połączeniowej zostaną przyznane obecnym akcjonariuszom Tauron Ciepło. Zakłada się, iż w dniu zarejestrowania połączenia akcjonariusze Tauron Ciepło staną się wspólnikami Enpower Service bez obowiązku obejmowania oraz opłacania udziałów emisji połączeniowej" - wskazał rzecznik. Zapewnił, że udziałowcy nie będą pozbawieni swoich praw wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych, zachowają więc np. prawo do wypłaty dywidendy.

Natomiast zdaniem związkowców przekształcenie może otworzyć pracodawcy drogę do pozbawienia pracowników ich dotychczasowych uprawnień, wynikających z porozumień społecznych i zakładowych układów zbiorowych. Po przejęciu wszystkich pracowników przez nowy podmiot ich dotychczasowe uprawnienia będą obowiązywać jeszcze przez rok. Potem przepisy pozwalają pracodawcy na przedstawienie nowych - według związkowców prawdopodobnie gorszych - warunków płacy i pracy, jeżeli nie będzie wynegocjowany nowy układ zbiorowy.

Rzecznik spółki powiedział, że obecnie w Tauron Ciepło obowiązuje kilka różnych układów zbiorowych pracy. "Zarząd Tauron Ciepło negocjuje obecnie nowe brzmienie tego dokumentu w celu ujednolicenia wewnątrzzakładowego prawa pracy" - dodał Sztuka, zapewniając, że wszystkie kwestie związane z projektami i działaniami reorganizacyjnymi są na bieżąco omawiane z przedstawicielami strony społecznej, a pracownicy są bezpośrednio informowani o zmianach.

Drobni akcjonariusze spółki to przede wszystkim pracownicy firm wchodzących obecnie w skład Tauron Ciepło. W trakcie przekształceń związanych z tworzeniem tej spółki z kilku mniejszych zakładów ciepłowniczych nabywali oni akcje firmy lub otrzymywali je w formie rekompensat. Teraz - mimo możliwości przymusowego wykupu - obawiają się, że po przekształceniu spółki ich akcje staną się bezwartościowe. Problem dotyczy kilkuset pracowników zakładów ciepłowniczych z Dąbrowy Górniczej, Katowic i Tychów.

Podczas walnego pełnomocnik drobnych akcjonariuszy pytał m.in. o kwestie przejęcia odpowiednich koncesji przez nowy podmiot, czyli spółkę Enpower Service. "Okazało się, że nie wszystkie wymagane prawem koncesji posiadane przez Tauron Ciepło przechodzą automatycznie na spółkę przejmującą, czyli Enpower Service. To może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, czyli - mówiąc wprost - dla bezpieczeństwa dostaw ciepła dla tysięcy klientów spółki" - ocenił Wujec.

Mimo że główny punktem wtorkowego walnego zgromadzenia spółki była uchwała o przejęciu i przekształceniu spółki Tauron Ciepło, zgromadzenie nie zostało formalnie zakończone - ogłoszono w nim przerwę do 9 stycznia.

Należąca do grupy energetycznej Tauron spółka Tauron Ciepło zatrudnia ok. 1,8 tys. osób. W skład spółki wchodzą dawne samodzielne firmy ciepłownicze: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.
(PAP)

Źródło: www.dziennikzachodni.pl
Przekształcenie spółki Tauron Ciepło - w ostatnim dniu roku
Wiadomości dla Gości strony

Planowane przekształcenie firmy Tauron Ciepło, która ma być przejęta przez inny podmiot grupy Tauron i zmieniona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ma nastąpić w ostatnim dniu tego roku - wynika z planu zwołanego na 31 grudnia walnego zgromadzenia spółki.
Pierwotnie zmiany, kwestionowane przez związki zawodowe i grupę drobnych akcjonariuszy, miały być przeprowadzone w miniony poniedziałek. Walne zgromadzenie zostało wówczas przerwane do czwartku, jednak także w czwartek decyzja w tej sprawie nie zapadła. Termin kolejnego, nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wyznaczono na ostatni dzień roku.
Przedstawiciele zarządu Tauron Ciepło wyjaśniają, że przygotowywane zmiany wynikają z potrzeby optymalizacji działania "obszaru Ciepło w grupie Tauron", a pracownicy "nie odczują skutków zmian formalno-prawnych". Związkowcy boją się jednak pogorszenia warunków pracy i płacy, a drobni akcjonariusze tego, że posiadane przez nich akcje stracą wartość.
Chodzi o planowane przejęcie spółki Tauron Ciepło przez inną spółkę Taurona - Enpower Service - oraz przekształcenie Tauronu Ciepło w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pełnomocnik drobnych akcjonariuszy Piotr Wujec uważa, że istnieje szereg podstaw, aby zaskarżyć postępowanie zarządu Tauron Ciepło w tej sprawie. Wujec złożył do protokołu zażalenie związane m.in. z uchybieniami, które - jego zdaniem - wskazują na dyskryminację drobnych akcjonariuszy. Chodzi głównie o to, że zarząd jest zobowiązany do przedstawienia drobnym akcjonariuszom przyczyn i celów przekształcenia.
Akcjonariusze, których reprezentuje Wujec, to przede wszystkim pracownicy firm wchodzących obecnie w skład Tauron Ciepło. W trakcie przekształceń związanych z tworzeniem tej spółki z kilku mniejszych zakładów ciepłowniczych nabywali oni akcje firmy lub otrzymywali je w formie rekompensat. Teraz obawiają się, że po przekształceniu spółki ich akcje staną się bezwartościowe. Problem dotyczy kilkuset pracowników zakładów ciepłowniczych z Dąbrowy Górniczej, Katowic i Tychów.
Pracodawca odniósł się do zarzutów związkowców w połowie listopada, tłumacząc, że "działania związane z włączeniem spółki Tauron Ciepło do podmiotu należącego w 100 proc. do Tauron Polska Energia wynikają z potrzeby optymalizacji funkcjonowania obszaru Ciepło w grupie Tauron". Zarząd zapewnia, że pracownicy "nie odczują skutków zmian formalno-prawnych", wskazując przy tym, że obecnie negocjowane jest nowe brzmienie układu zbiorowego "w celu ujednolicenia wewnątrzzakładowego prawa pracy".
Natomiast zdaniem związków przekształcenie może otworzyć pracodawcy drogę do pozbawienia pracowników ich dotychczasowych uprawnień, wynikających z porozumień społecznych i zakładowych układów zbiorowych. Po przejęciu wszystkich pracowników przez nowy podmiot ich dotychczasowe uprawnienia będą obowiązywać jeszcze przez rok. Potem przepisy pozwalają pracodawcy na przedstawienie nowych warunków płacy i pracy, jeżeli nie będzie wynegocjowany nowy układ zbiorowy.

Należąca do grupy energetycznej Tauron spółka Tauron Ciepło zatrudnia ok. 1,8 tys. osób. W skład spółki wchodzą dawne samodzielne firmy ciepłownicze: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.
Strona 4 z 6 < 1 2 3 4 5 6 >
Kalendarz
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie