Strona główna  Czwartek, 23 Listopad 2017 13:45
Nawigacja
Aktualności
Czym jest Związek
Dlaczego Solidarność
Władze
Delegaci
Nasz Statut

Galeria
Polecamy
Humor

Kontakt
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 52
Nieaktywowany Użytkownik: 658
Najnowszy Użytkownik: pinki24
Wydzielenie Ciepło Serwis
Wiadomości dla Gości strony
Nie ma porozumienia w Tauron Ciepło
Wiadomości dla Gości strony Dotychczasowe negocjacje dotyczące gwarancji pracowniczych dla ponad 250 pracowników Tauron Ciepło, którzy od 1 września mieli przejść do nowej spółki Tauron Serwis, nie przyniosły porozumienia. Związki zawodowe domagają się, aby osoby przechodzące do nowej firmy zachowały dotychczasowe warunki pracy i płacy. Termin rozpoczęcia reorganizacji został przesunięty.

Spółka Tauron Serwis ma się zająć świadczeniem usług serwisowych na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Tauron Polska Energia. Ma również pozyskiwać klientów na rynku zewnętrznym. Pracownicy służb serwisowych Tauron Ciepło mieli 1 września zostać przeniesieni do nowego pracodawcy na podstawie artykułu 23¹ Kodeksu pracy. W związku z brakiem porozumienia między zarządami obu spółek i związkami zawodowymi termin ten został przesunięty. Jak dotąd nie ustalono, kiedy reorganizacja miałaby się rozpocząć – Zarząd nowej spółki, mimo iż nie ma jeszcze pracowników, wprowadził bez żadnych uzgodnień ze związkami zawodowymi regulaminy pracy i wynagradzania zawierające zapisy znacznie gorsze od tych, które obowiązują w Tauron Ciepło. Stanowczo przeciwko temu protestujemy. Domagamy się, aby pracownicy przechodzący do nowego pracodawcy zachowali dotychczasowe warunki pracy i płacy – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.

W ocenie Solidarności, okres obowiązywania Pakietu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników, którzy mają zostać objęci reorganizacją, powinien być na tyle długi, aby związki zawodowe i zarząd Tauron Serwis miały czas na wynegocjowanie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w nowej spółce. - W ubiegłym roku po trwających ponad dwa lata negocjacjach podpisany został nowy układ zbiorowy w Tauron Ciepło. Teraz ponad 250 naszych pracowników miałoby zostać pozbawionych wszystkich uprawnień zawartych w tym dokumencie. Na takie rozwiązanie nie będzie naszej zgody – podkreśla przewodniczący.

Punktem spornym w rozmowach dotyczących Pakietu Gwarancji Pracowniczych są również kwestie związane z Pracowniczym Programem Emerytalnym, który obowiązuje w Tauron Ciepło. Związki zawodowe domagają się, aby PPE został wprowadzony również w nowo powstałej spółce Tauron Serwis. Żądają też, aby do momentu wprowadzenia PPE w nowej spółce, pracownicy objęci dotychczas programem w Tauron Ciepło, którzy przejdą do nowego pracodawcy mieli wypłacane rekompensaty. - Należy pamiętać, że w trakcie negocjacji dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Tauron Ciepło w zamian za Pracowniczy Program Emerytalny zrezygnowaliśmy z nagród jubileuszowych. Teraz pojawia się ryzyko, że pracownicy, którzy przejdą do Tauron Serwis zostaną pozbawieni obu tych uprawnień – wskazuje Tadeusz Nowak.

Kolejnym postulatem strony związkowej jest wprowadzenie do Pakietu Gwarancji Pracowniczych zapisów dotyczących rekompensaty związanej z ewentualną zmianą miejsca świadczenia pracy praz pracowników, którzy mają zostać przeniesieni do nowego pracodawcy. - Tauron Serwis ma w założeniu świadczyć usługi praktycznie dla całej Grupy Tauron. Oznacza to, że np. osoby zatrudnione dotychczas w Katowicach będą musiały dojeżdżać do innego miasta oddalonego o dziesiątki kilometrów. W naszej ocenie w takich przypadkach pracownikom powinien przysługiwać dodatek rekompensujący koszty dojazdu – tłumaczy przewodniczący.

Zastrzeżenia strony społecznej budzą nie tylko zasady przechodzenia pracowników Tauron Ciepło do nowego pracodawcy, ale również sens planowanej reorganizacji. W ocenie związków powołanie nowej spółki będzie miało negatywny wpływ na kondycję ekonomiczną Tauron Ciepło. - Utracimy jedną czwartą pracowników i część majątku. Tauron Serwis rozpocznie działalność z czystym kontem, a my pozostaniemy z długami powstałymi w wyniku nietrafionych inwestycji i błędnych decyzji poprzednich zarządów, a na dodatek będziemy płacić nowej spółce za usługi, które dotychczas wykonywali nasi pracownicy. Jeżeli reorganizacji nie da się uniknąć, interesy pracowników powinny zostać należycie zabezpieczone – zaznacza Tadeusz Nowak.

Tauron Ciepło zatrudnia ponad 1600 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

Źródło artykułu: www.solidarnosckatowice.pl


Apel Przewodniczącego Zarządu Regionu Dominika Kolorza
Wiadomości dla Gości strony

Koleżanki i Koledzy,

Już tylko miesiąc pozostał do zakończenia zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Aby projektem zajął się Sejm, musi on zostać poparty przez co najmniej 100 tys. obywateli. Jednak celem Solidarności powinno być zgromadzenie znacznie większej liczby podpisów. Im więcej uda się nam ich zebrać, tym większą presję wywrzemy na posłach i tym większa jest szansa, że ta niezwykle ważna dla tysięcy pracowników handlu ustawa wejdzie w życie.

Zdecydowana większość osób zatrudnionych w handlu wielkopowierzchniowym to kobiety. Konieczność pracy w niedziele rujnuje im życie rodzinne. Ograniczenia handlu w niedziele, obowiązują w niemal wszystkich krajach Zachodniej Europy. Pracodawcy na Zachodzie szanują prawo swoich pracowników do niedzielnego wypoczynku wraz z rodzinami. W naszym kraju te same sieci handlowe odmawiają tego prawa polskim pracownikom.

Największą siłą śląsko-dąbrowskiej Solidarności jest zdolność do wspólnej walki w obronie najsłabszych. W przeszłości wielokrotnie udowadnialiśmy, że członkowie naszego związku z różnych zakładów i branż są w stanie zjednoczyć się i razem działać na rzecz polskich pracowników. Dzisiaj takiego wsparcia potrzebują pracownicy handlu. Potrzebują go kasjerki w hipermarketach zatrudnione często na umowach śmieciowych, za minimalne wynagrodzenie. Bez naszego wsparcia nie dadzą sobie rady. W starciu z potężnym i bogatym lobby wielkich, zagranicznych sieci handlowych są skazane na porażkę. Dlatego o ich prawa musi upomnieć się cała śląsko-dąbrowska Solidarność. Tylko wspólny wysiłek, wspólna praca nas wszystkich może sprawić, że ich walka o niedziele wolne od pracy zakończy się sukcesem.

Niebawem będziemy obchodzić 36. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Jednym z postulatów spisanych w Gdańsku w sierpniu 1980 roku było wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od pracy. Dzisiaj, choć dzięki Solidarności żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju, pracownicy handlu nie mają prawa nie tylko do sobotniego, ale i niedzielnego odpoczynku od pracy w gronie najbliższych. Nadszedł czas, aby tę rażącą niesprawiedliwość naprawić. Jeżeli nie uda nam się sprostać temu zadaniu, oznaczać to będzie, że wielkie dziedzictwo Sierpnia 1980 roku zostało w dużej mierze zaprzepaszczone.

Zdaję sobie sprawę, że prowadzenie zbiórki podpisów nie jest zadaniem łatwym. Inicjatywa ograniczenia handlu w niedzielę spotkała się z gigantyczną, negatywną kampanią propagandową. Zagraniczne sieci handlowe i przychylne im liberalne media straszą, że wprowadzenie niedziel wolnych od pracy w handlu spowoduje bankructwa sklepów i masowe zwolnienia pracowników. Nic takiego się nie stanie. W krajach europejskich, w których funkcjonują podobne ograniczenia, żaden sklep nie został z tego powodu zamknięty i nikt nie stracił pracy. Tylko Solidarność może się tej propagandzie skutecznie przeciwstawić.

Dlatego zwracam się do Was o jak największe zaangażowanie w zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Śląsko-dąbrowska Solidarność jako największy i najaktywniejszy region naszego związku powinna samodzielnie zebrać 100 tys. podpisów. Realizacja tego celu nie tylko znacząco zwiększy szanse powodzenia tej inicjatywy. Liczba zebranych podpisów będzie również świadczyć o sile naszego związku. Będzie sygnałem dla polityków i opinii publicznej, że Solidarność jest najprężniejszym i najlepiej zorganizowanym związkiem zawodowym w Polsce, z którego głosem trzeba się liczyć.

O szczególną mobilizację apeluję do działaczy Solidarności z branż przemysłu ciężkiego. W dużych zakładach, zatrudniających po kilkaset lub nawet kilka tysięcy pracowników, zbiórka podpisów powinna przebiec najsprawniej i najefektywniej. Ponadto przypominam, że zgodnie ze statutem NSZZ Solidarność obowiązkiem każdego członka związku, a zwłaszcza władz zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych jest uczestniczenie w akcjach organizowanych przez związek.

Głęboko wierzę, że po raz kolejny uda nam się udowodnić, że bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi, międzyludzka solidarność i zaangażowanie na rzecz dobra ogółu to dla członków śląsko-dąbrowskiej Solidarności znacznie więcej niż tylko górnolotnie brzmiące slogany. Liczą na nas dziesiątki tysięcy pracowników handlu oraz ich rodziny. Musimy zrobić wszystko, aby tej pokładanej w nas nadziei nie zawieść.


Ze związkowym pozdrowieniem,

Dominik Kolorz
przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
BIULETYN lipiec 2016
BIULETYN
Odpowiedź na zawiadomienie o przewidywanym przejściu części zakładu pracy na nowego pracodawcę
Wiadomości dla Gości strony

Zawiadomienie o przewidywanym przejściu części zakładu pracy na nowego pracodawcę
Wiadomości dla Gości strony
Solidarność domaga się gwarancji dla przenoszonych pracowników
Wiadomości dla Gości strony


1 września ok. 400 pracowników spółki Tauron Ciepło ma zostać przekazanych do nowo tworzonej spółki Tauron Serwis. – Sprzeciwialiśmy się tej reorganizacji, bo naszym zdaniem niesie ona ze sobą zagrożenie pogorszenia warunków płacy i zatrudnienia tych 400 osób. Występowaliśmy w tej sprawie i do zarządu spółki, i do szefostwa całej grupy Tauron Polska Energia, i do kierownictwa resortu energii. Bezskutecznie. Minister energii nawet nie odpowiedział na nasze wystąpienie. 30 czerwca otrzymaliśmy pismo od zarządu informujące, że klamka zapadła i 1 września nastąpi przejęcie pracowników służb serwisowych przez nową spółkę – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.

Spółka Tauron Serwis ma się zająć świadczeniem usług serwisowych na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Tauron Polska Energia. Ma również pozyskiwać klientów na rynku zewnętrznym. Pracownicy służb serwisowych Tauron Ciepło mają zostać przeniesieni do nowego pracodawcy na podstawie artykułu 23¹ Kodeksu pracy. To oznacza, że dotychczasowe warunki pracy i płacy zachowają jedynie przez rok. Później pracodawca może np. obniżyć im wynagrodzenia lub zmienić warunki pracy.

– Do 1 września zostało niewiele czasu, ale nie składamy broni. Skoro reorganizacji nie da się uniknąć, będziemy dążyć do tego, aby jeszcze przed przejęciem pracowników przez Tauron Serwis wynegocjować porozumienie transferowe, w którym zawarte zostaną bardziej korzystne dla pracowników zapisy, niż minimum gwarantowane przez art. 23¹ Kodeksu pracy – zapowiada Tadeusz Nowak. – Przede wszystkim chcemy, aby pracownicy w nowej spółce byli objęci takimi samymi gwarancjami, jakie daje im Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Tauron Ciepło oraz inne wewnątrzzakładowe przepisy w naszej spółce – podkreśla przewodniczący.

Zaznacza, że nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Tauron Ciepło, który miał ujednolicić warunki płacy i zatrudnienia w poszczególnych zakładach spółki, był negocjowany przez wiele miesięcy. Ostatecznie dokument podpisano we wrześniu ubiegłego roku. – Nie chcemy dopuścić do tego, żeby raptem rok po podpisaniu ZUZP jedna czwarta pracowników naszej spółki utraciła wszystkie uprawnienia zapisane w tym dokumencie – wskazuje przewodniczący.

Tauron Ciepło zatrudnia około 1650 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

Źródło artykułu: www.solidarnosckatowice.pl
Protest przeciwko kolejnej reorganizacji w Tauron Ciepło
Wiadomości dla Gości strony

Solidarność z Tauron Ciepło protestuje przeciwko planom przekazania 400 pracowników do nowo tworzonej spółki, Tauron Serwis. W ocenie związkowców konsekwencją planowanej reorganizacji będzie pogorszenie warunków pracy, płacy i utrata stabilności zatrudnienia tej grupy pracowników.

- Z naszych informacji wynika, że decyzja w sprawie przekazania części naszych pracowników do nowej spółki zapadnie w najbliższych dniach. Zapowiadane zmiany nie zostały poprzedzone rzeczowymi konsultacjami ze stroną społeczną. Na nasze pytania w tej kwestii otrzymywaliśmy od zarządu jedynie ogólnikowe, wymijające odpowiedzi – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.

Spółka Tauron Serwis ma się zająć świadczeniem usług serwisowych na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Tauron Polska Energia. Ma również pozyskiwać klientów na rynku zewnętrznym. Pracownicy zatrudnieni obecnie w Tauron Ciepło mają zostać przeniesieni do nowego pracodawcy na podstawie artykułu 23¹ Kodeksu pracy. - To oznacza, że dotychczasowe warunki pracy i płacy zachowają jedynie przez rok. Później pracodawca może np. znacząco obniżyć im wynagrodzenia. Przez wiele miesięcy negocjowaliśmy w Tauron Ciepło nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Ostatecznie dokument podpisano we wrześniu ubiegłego roku. Teraz może się okazać, że jedna czwarta pracowników naszej spółki utraci wszystkie uprawnienia zapisane w ZUZP – wskazuje przewodniczący.

Zapowiadana reorganizacja budzi spory niepokój wśród pracowników. Jak podkreślają związkowcy, jeśli zarząd nie wycofa się ze swoich planów niewykluczone, że w spółce rozpoczną się akcje protestacyjne. - W ostatnich latach nasza firma przeszła szereg reorganizacji, które niemal w każdym przypadku odbijały się negatywnie na załodze. Pracownicy nie mogą wiecznie ponosić konsekwencji błędnych decyzji oraz niewłaściwej strategii przyjmowanej przez zarządzających firmą. Mamy nadzieję, że pracodawca weźmie to pod uwagę. Jeśli tak się nie stanie, jesteśmy gotowi do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków, aby bronić naszych pracowników – zaznacza Tadeusz Nowak.

Tauron Ciepło zatrudnia około 1650 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

Źródło artykułu: www.solidarnosckatowice.pl
Piotr Duda w TVP Info
Wiadomości dla Gości strony

Poniżej przedstawiamy materiał z rozmowy z Piotrem Dudą w TVP Info w dniu 27.04.2016r.

Materiał wideo
Sprzątanie w Tauronie
Wiadomości dla Gości strony

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na zaznaczoną treść artykułu
Porozumienie płacowe w Tauron Ciepło
Wiadomości dla Gości strony

Od 1 maja wzrosną płace zasadnicze w spółce Tauron Ciepło. Miesięczne zarobki pracowników będę wyższe średnio o 88,76 zł brutto. Jednocześnie wraz z wypłatą za kwiecień pracownicy otrzymają jednorazową premię jako wyrównanie podwyżek za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia tego roku. Wysokość i sposób wypłaty tych podwyżek reguluje porozumienie płacowe zawarte 4 kwietnia pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem firmy.

– Długo czekaliśmy na to porozumienie i cieszymy się, że końcu zostało podpisane. Dla nas szczególnie ważne jest to, że w dokumencie zawarty został zapis dotyczący wyrównania podwyżek od 1 stycznia w formie jednorazowej premii – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło. Ustalenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach zależnych Grupy Tauron zawarte zostały w listopadzie ubiegłego roku, jednak negocjacje w sprawie podwyżek w Tauron Ciepło się przeciągały. – Poprzedni zarząd naszej spółki pozorował dialog społeczny. Negocjacje w różnych sprawach toczyły się latami, bez efektu. Po zmianie zarządu powraca dialog, powoli staramy się nadrabiać zaległości – dodaje przewodniczący.

Podkreśla, że porozumienie w sprawie tegorocznych podwyżek to nie jedyne uzgodnienie zawarte w ostatnich tygodniach z nowym zarządem firmy. – Po dwóch latach oczekiwania wreszcie podpisaliśmy porozumienie dotyczące bonów na posiłku profilaktyczne dla pracowników. W końcu, po roku czekania podpisaliśmy też porozumienie dotyczące zasad funkcjonowania społecznych inspektorów pracy – wylicza Tadeusz Nowak.

Dodaje, że ponadto w odpowiedzi na wystąpienie Solidarności zarząd zadeklarował, iż rozważy możliwość zwiększania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tak, aby objąć nim również emerytowanych pracowników spółki. Kierownictwo firmy pozytywnie odpowiedziało też na apel związku dotyczący rozważenia utrzymania działalności zakładowej przychodni, którą pierwotnie planowano zlikwidować po 30 czerwca tego roku.

– Nowy zarząd próbuje pokazać, że będzie starał się traktować związki zawodowe po partnersku. My jednak jesteśmy ostrożni, bo oprócz tych pozytywnych sygnałów, mamy też niepokojące informacje dotyczące przygotowywania bez konsultacji ze związkami zawodowymi przekształceń strukturalno-organizacyjnych w firmie. Dla nas jest oczywiste, że jeśli zarząd podejmuje jakieś działania w tajemnicy przed związkami zawodowymi, to są to zwykle działania szkodliwe dla pracowników – podkreśla przewodniczący.

Spółka Tauron Ciepło zatrudnia około 1650 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

Źródło artykułu: www.solidarnosckatowice.pl
Strona 2 z 6 < 1 2 3 4 5 > >>
Kalendarz
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie