Strona główna  Poniedziałek, 23 Kwiecień 2018 04:04
Nawigacja
Aktualności
WYBORY 2018
Czym jest Związek
Dlaczego Solidarność
Władze
Delegaci
Nasz Statut

Galeria
Polecamy
Humor

Kontakt
Zaproszenie Przewodniczącego Piotra Dudy do wzięcia udziału w 35 Pielgrzymce Ludzi pracy na Jasną Górę
Wiadomości dla Gości strony


List otwarty do członków NSZZ „Solidarność”
Wiadomości dla Gości strony

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Obecnie w Polsce trwa ogromne zawirowanie jeśli chodzi o zmiany w polskim sądownictwie. Politycy partii rządzących twierdzą, iż wprowadzają zmiany, aby przywrócić sądy społeczeństwu. Natomiast totalna opozycja i opozycja twierdzą wręcz odwrotnie, że nie jest to reforma, lecz zawłaszczenie sądów przez rządzących. W podobny sposób wypowiadają się sędziowie funkcyjni Sądu Najwyższego i niektórzy przedstawiciele samorządów sędziowskich. Pan Poseł Schetyna wręcz zagroził wszystkim, którzy pomagają wprowadzić te ustawy, że będą w przyszłości ponosili konsekwencje prawne, natomiast przedstawiciele samorządów sędziowskich twierdzą, iż niemal całe środowisko sędziowskie jest oburzone tymi ustawami.

My, jako obywatele Polski musimy zadać sobie pytanie jak jest naprawdę? Odpowiedź moim zdaniem przyjdzie niebawem po podpisaniu ustawy przez Pana Prezydenta. Jeśli jest prawdą, że zmierzamy do brunatnej dyktatury tak jak mówią niektórzy posłowie i politycy czeka nas ze strony sędziów gremialne składanie mandatów sędziowskich. Nikt bowiem z Polaków nie chce służyć dyktaturze komunistycznej ani narodowo-socjalistycznej, dlatego sądzę, iż to sędziowie rezygnując lub nie rezygnując z funkcji sędziowskich dadzą nam obywatelom jasną odpowiedź na pytanie: „Dyktatura, czy racjonalne zmiany?”. Sędziowie jako ludzie wykształceni znający prawo opowiedzą się za lub przeciw nowelizacji polskiego prawa dotyczącego sądownictwa składaniem dymisji lub pozostawieniem w zawodzie sędziowskim. Moim zdaniem tym samym zakończy się spór o polskie sądownictwo. Niech sędziowie w swojej większości podejmą decyzję a społeczeństwo będzie interweniować w zależności od tych decyzji. Jeśli mniej niż 50% obecnie czynnych zawodowo sędziów złoży dymisję, to my jako społeczeństwo powinniśmy przyjąć te rozwiązania zaproponowane przez partie rządzące. Jeśli większość sędziów złoży dymisję, to wtedy należy zastanowić się nad innym rozwiązaniem. Politykom Unii Europejskiej również proponuję wstrzemięźliwość w ocenie i decyzjach do czasu takiego rozstrzygnięcia.

Kazimierz Grajcarek
Przewodniczący
Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”Lepsze warunki dla pracowników
Wiadomości dla Gości strony

Solidarność i inne związki zawodowe działające w Tauron Ciepło uzgodniły z pracodawcą protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na jego mocy cześć premii motywacyjnej zostanie wliczona pracownikom do stawki zasadniczej.

Zgodnie dokumentem przyjętym 23 czerwca pracownikom Tauron Ciepło zostanie wliczona do płacy zasadniczej część premii motywacyjnej odpowiadająca od 2 do 8 proc. dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego. Kwota ta będzie zróżnicowana dla poszczególnych grup zawodowych. - To dobre rozwiązanie dla załogi. Premia to niepewny element wynagrodzenia. Pracodawca może ją pracownikowi dać, ale może też odebrać. Płaca zasadnicza jest stała i pracownik ma pewność, że co miesiąc dostanie tyle samo pieniędzy - tłumaczy Tadeusz Nowak, szef Solidarności w Tauron Ciepło.

Jak wskazuje przewodniczący, podczas negocjacji z pracodawcą związkowcy argumentowali, że w przypadku części stanowisk premia motywacyjna jest mało efektywnym narzędziem. - Niektórych zadań wykonywanych przez naszych pracowników nie da się w prosty sposób zmierzyć i ocenić. W takich przypadkach podjęcie decyzji, czy dany pracownik zasłużył na premię, czy też nie jest bardzo trudne – podkreśla Tadeusz Nowak.

Obecnie obowiązujący Zakładowy Układ Zbiorowy w Tauron Ciepło formalnie podpisano w grudniu 2015 roku po ponad dwóch latach negocjacji. Już wówczas przedstawiciele Solidarności wskazywali, że treść tego dokumentu nie są zadowalająca i będą się starali renegocjować niektóre zapisy ZUZP na bardziej korzystne dla pracowników. - Protokół dodatkowy dotyczący zasad premiowania to element tego typu działań – zaznacza przewodniczący „S” w Tauron Ciepło.

Poza włączeniem części premii motywacyjnej do płacy zasadniczej związkom zawodowym w TC udało się również zawrzeć z pracodawcą odrębne porozumienie dotyczące wprowadzenia w spółce dodatkowej premii. - Będzie ona przyznawana pracownikom przez dyrektorów lub kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych nie częściej niż raz na kwartał. Jednorazowa kwota premii dla danego pracownika będzie wynosić maksymalnie 1000 zł brutto – wyjaśnia Tadeusz Nowak.

Źródło artykułu: www.solidarnosckatowice.pl


ENERGYLANDIA
Wiadomości dla Gości strony

OFERTA DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Park Rozrywki Energylandia

Cennik biletów w kasie :

Dzieci do 3 roku życia - 1zł
Dzieci do 140 cm wzrostu - 59 zł
Bilet normalny - 109 zł

Cennik biletów dla Związków Zawodowych:

Dzieci do 3 roku życia - 1zł
Dzieci od 3-18 lat - 44 zł
Bilet normalny - 89 zł


Bilety ważne do końca sezonu!

Bilety dostarczane są po wcześniejszym zamówieniu, płatne gotówką lub na podstawie faktury.

I Termin zamówień od 24.04 do 10.05 bilety do odbioru 15.05

II Termin zamówienia 16.05 do 24.05 bilety do odbioru 26.05

Będą wyznaczone kolejne terminy.

Zamówienia proszę składać e-mailem na adres administracja@solidarnosckatowice.pl

Odbiór w Biurze Administracji Zarządu Regionu w pokoju 99 w razie pytań dzwonić pod numer telefonu 32 353 84 58 w. 199.

BECIKOWE w POZ PEC Katowice
Wiadomości dla Gości strony

Komisja Podzakładowej Organizacji Związkowej PEC Katowice uchwałą z dnia 20.01.2017r. podwyższyła zasiłek statutowy z tytułu urodzenia dziecka do 300 zł.
Radę Społeczna
Wiadomości dla Gości strony

Pod koniec 2016r. związkowcy z poszczególnych obszarów Grupy Tauron wybrali nową Radę Społeczną na 4 letnią kadencję. W skład Prezydium weszli:
Waldemar Sopata - przewodniczący (NSZZ "Solidarność")
Maciej Bochenek
Zbigniew Dykowski
Mirosław Brzuśnian
Józef Król
Krzysztof Kisielewski
Prezydium skierowało w dniu 28 listopada pismo do nowego Prezesa Zarządu TAURON PE pismo, w którym związki zawodowe zażądały wstrzymania :
- likwidacji stanowisk pracy i transferów pracowników do spółek-córek oraz do podmiotów zewnętrznych,
- wyzbywania się kolejnych zakresów robót w poszczególnych obszarach spółek Grupy,
- centralizacji usług wspólnych HR w Grupie TAURON.
Rada Społeczna domaga się ponadto:
-uregulowania i wprowadzenie jednolitych zasad wynagradzania oraz kwestii zatrudnienia w TOK
-przeprowadzenia audytów w Grupie, ponieważ dotychczasowe doświadczenia wykazały, że restrukturyzacje doprowadziły do wzrostu kosztów spółek.
Premie w Tauron Ciepło
Wiadomości dla Gości strony

1000 zł brutto jednorazowej premii otrzymają wszyscy pracownicy Tauron Ciepło. O jej wypłatę wnioskowała Solidarność i pozostałe związki zawodowe.

Premia zostanie wypłacona do 13 stycznia. Jej wysokość będzie równa dla wszystkich pracowników. - W ubiegłym roku obchodziliśmy 50-lecie istnienia PEC Katowice, na bazie którego zbudowany został Tauron Ciepło. Zawnioskowaliśmy, aby z okazji tego jubileuszu wypłacić pracownikom premię, bo to oni przez lata budowali naszą firmę i dzięki nim ona istnieje – mówi Tadeusz Nowak przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.

Jak dodaje przewodniczący, zarząd spółki uzasadniając zgodę na przyznanie premii stwierdził, że jest to również nagroda za zrealizowanie programu oszczędności, dzięki którym Tauron Ciepło osiągnął w zeszłym roku wynik lepszy od zakładanego w planie finansowym. - Cieszymy się z premii, ale co do tych oszczędności mamy pewne zastrzeżenia. Niespełna rok temu ograniczyliśmy liczbę członków zarządu spółki z trzech osób do dwóch. Mówiono nam wtedy, że to właśnie element nowego, oszczędnego model zarządzania i optymalizacji kosztów, więc skoro zarząd oszczędza na sobie, to pracownicy też muszą zacisnąć pasa. Tymczasem kilka dni temu zarząd ponownie poszerzono o nowego wiceprezesa – wskazuje Tadeusz Nowak.

Premia po 1000 zł dla wszystkich pracowników to kolejny w ostatnich tygodniach przykład skuteczności Solidarności z Tauron Ciepło W grudniu ubiegłego roku z inicjatywy NSZZ Solidarność wszystkie organizacje związkowe działające w spółce wystąpiły o wypłatę pracownikom premii na Święta Bożego Narodzenia. W efekcie dzień przed Wigilią na konta pracowników wpłynął bonus w wysokości 300 zł brutto.

Z kolei 9 stycznia tego roku związki zawodowe działające w Tauron Ciepło wystąpiły do zarządu spółki o renegocjację Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w spółce. Został on podpisany we wrześniu 2015 roku po ponad dwóch latach negocjacji. - Zdecydowaliśmy się wówczas na podpisanie tego dokumentu ze względu na to, że wygasły układy zbiorowe funkcjonujące w poszczególnych zakładach wchodzących w skład Tauron Ciepło i wynikające z nich uprawnienia pracowników. Od początku zaznaczaliśmy jednak, że jest to dokument niedoskonały, wymagający dopracowania. Teraz nadszedł czas, aby doprecyzować lub zmienić niektóre jego zapisy – tłumaczy szef Solidarności w Tauron Ciepło.

Tauron Ciepło zatrudnia ponad 1600 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

Źródło artykułu: www.solidarnosckatowice.pl


ZUZP
Wiadomości dla Gości strony


POMOC DLA AGATKI
Wiadomości dla Gości strony

To jest krótka historia leczenia wnuczki naszej koleżanki.
.
.
.
Agatka Szczypior urodziła się 30.05.2015 z wrodzonym znamieniem barwnikowym określonym jako olbrzymi na prawej stronie głowy, czoła i policzka.

Niestety w Polsce informacje, możliwości leczenia i usunięcia znamienia kończą się na przeszczepie skóry...

Agatka przeszła już 2 operacje usunięcia części znamienia z głowy oraz miała wykonaną dermabrazję... niestety po każdym zabiegu barwnik pojawiał się ponownie (ze zdwojoną siłą). Na szczęście po zbadaniu wycinka okazało się, że nie jest to nic groźnego dla jej zdrowia, co bardzo nas ucieszyło, ale dalej pozostaje kwestia usunięcia znamienia bez blizn po przeszczepie na całe życie !

Po kilku miesiącach poszukiwań udało nam się znaleźć "OJCA - GENIUSZA" w dziedzinie znamion wrodzonych w USA... dr. Bruce Bauer-a z Chicago, który od lat zajmuję się usuwaniem znamion za pomocą EKSPANDERÓW TKANKOWYCH ! Pod skórę wszczepia się "balonik", w Naszym wypadku 2 baloniki, które sukcesywnie wypełnia się solą fizjologiczną przez kilka tygodni, następnie ekspander zostaje usunięty spod skóry, a "wyhodowana" skóra zostaje nałożona na znamię, które zostanie usunięte w całości.

Po wszelkich konsultacjach z kliniką w Chicago otrzymaliśmy wyczerpujące informację na temat leczenia jak i zdjęcia dzieci przed i po operacji !

Naprawdę ten człowiek DZIAŁA CUDA !

Oczywiście dr. Bruce zaprasza Nas z Agatką na operację do kliniki w Stanach, ale koszty leczenia (W 2 ETAPACH) wyceniono na 28 640 $ (ok. 110 000 zł) co dla Nas jest kwotą nie do zdobycia w najbliższym czasie... dlatego bardzo prosimy WSZYSTKICH o pomoc w uzbieraniu środków na operację i jakąkolwiek wpłatę lub udostępnienie zbiórki, każda ZŁOTÓWKA będzie dla nas o JEDEN KROK BLIŻEJ WYLOTU PO SZCZĘŚCIE DLA NASZEJ CÓRKI ! :)

Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry.

Pomóżmy tej ślicznej małej dziewczynce.

Każda złotówka jest cenna!!!


Numer konta, na które można wpłacać pieniążki dla Agatki:
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem „29980 AGATA SZCZYPIOR, darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”Informacja TWINPIGS
Wiadomości dla Gości strony

Ważność biletów do Miasteczka Twinpigs zakupionych w cenie 33zł została przedłużona do 31 października br.Wydzielenie Ciepło Serwis
Wiadomości dla Gości strony
Strona 2 z 7 < 1 2 3 4 5 > >>
Kalendarz
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie